3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Резерват Балтата

Price comment  Цена:
адрес:
Албена
имейл:
телефон:
0035952678859

Резерват „Балтата” се намира в района на село Кранево, община Балчик и обхваща най-долното течение на река Батова точно до курорта курорта Албена. „Балтата” е обявен за резерват със Заповед № 1784 от 1962 г. МС с площ от 183.2 хектара. През 1999 г. е прекатегоризиран в Поддържан резерват с площ 203.2 хектара. Обхваща най-северните части на европейската лонгозна гора, където могат да се срещнат дървесни видове като бяла топола, полски клен, черна елша и др. В района има над 260 вида висши растения, като 28 вида от тях са защитени. От тревните видове преобладават див зюмбюл, очиболец, медицинска ружа и др. На територията на „Балтата” живеят 36 вида бозайници, 15 вида земноводни и 16 вида риби. Над 180 вида са птиците, установени в района - ръждива чапла, зеленоглава патица, сив жерав и др., като над 90 от тях са гнездящи. Представителите на бозайниците са насекомоядни, прилепи, гризачи, хищници и чифтокопитни. Най-често срещани са таралеж, къртица, прилеп, катерица, заек, чакал, лисица. Приоритетно е вниманието към видрата. Екологичната политика на Курорта е насочена изцяло за опазване на чистотата на околната среда. Според стандартите на европейската общност в Албена са създадени и работят екипи, които системно извършват комплексни изследвания на основните екологични параметри на околната среда. Горите на поддържания резерват са съставени от чисти ясенови и смесени насъждения. Средната възраст на горите е 60 години. В района на резервата има информационни табла, от които посетителите могат да научат повече за растителния и животинския свят. Резерватът се охранява, но е със свободен достъп. При посещението на защитената зона е задължително да се спазват определени правила. Резерват "Балтата" е неповторимо съчетание на съхранена природа в близост до съвременен туристически морски курорт, които заедно представляват разнообразни форми на отдих и туризъм.

  • Резервати
Албена - Забележителност Резерват Балтата - Снимка 1 Албена - Забележителност Резерват Балтата - Снимка 2 Албена - Забележителност Резерват Балтата - Снимка 3 Албена - Забележителност Резерват Балтата - Снимка 4