3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Връх Жълтец

Price comment  Цена:
адрес:
Априлци
имейл:
governor@lovech.government.bg
телефон:
0035968600003

Връх Жълтец се намира в Централна Стара планина. Тази част от планината има алпийски облик, а самият връх достига до 2227 метра надморска височина. Връх Саръкая, както още известен сред туристите, е част от „Маршрута на дружбата”. Става дума за най-дългия маркиран пешеходен туристически маршрут в България, финалната отсечка на европейския туристически маршрут E3, който свързва Атлантическия океан с Черно море.

При хубаво и ясно време от Жълтец се разкриват впечатляващи и запомнящи се гледки към Северна и Южна България. Великолепни и красиви са съседните върхове – Костенурката, Кръстците, Купена и Левски.

Билото на връх Жълтец е затревено, а северните и западните му склонове са стръмни. На северозапад от върха се отделя внушителният гребен Брустовете, съставен от поредица отвесни скални жандарми. В северните склонове са разположени местностите Големи и Малки Поленици - обширно пасище за добитък и природният феномен "Маркови откоси". Саръкая може да бъде покорен след стръмно изкачване по Брустовете. От Жълтец през връх Ботев та чак до местността Пеещи скали, главното било е заето от обширни, заоблени пасища. Върхът чертае края на билния маршрут хижа Добрила – връх Ботев, който се движи по вододелното било на Троянска и Калоферска планина. Не се препоръчва за използване през зимата, защото е лавиноопасен. За алпинистите представлява траверс от ІV б категория на трудност.

Непосредствено на запад от Жълтец се вижда връх Млечния чал, от който се спуска зимната маркировка и парапет към хижа Плевен. Веднага след парапета има малка открита площадка, откъдето се разкрива чудесен поглед към острите, подобни на триони ръбове на Жълтец. Те са особено живописни рано сутрин или късно следобед, когото слънцето ги огрява косо.

Връх Жълтец може да бъде изкачен и по други начини. Някои от по-популярните маршрути са тези от хижа Добрила и хижа Плевен. Преходът с изходна точка хижа Добрила продължава около 6 часа. Последователно се изкачват върховете Амбарица (Левски), Голям Купен, Кръстците и Костенурката. Връх Голям Купен е обезопасен с едно въже от запад и три от изток. През зимата преминаването изисква специални алпийски умения и екипировка. Ако изберете хижа Плевен като начало на маршрута си, ще минете през връх Млечния чал – пътят е маркиран. Въпреки че е обезопасен с метално въже, е препоръчително използването на котки и пикел през снежните месеци. След като се излезе на билото, връх Жълтец се намира на 20 минути в западна посока, а на изток се отива към заслон Ботев.

  • Върхове
Априлци - Забележителност Връх Жълтец - Снимка 1 Априлци - Забележителност Връх Жълтец - Снимка 2