3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Екопътека Видимско пръскало

Price comment  Цена:
адрес:
Априлци
имейл:
телефон:

Екопътеката „Видимско пръскало” води началото си от разположения на 2 километра от квартал „Видима” на град Априлци едноименен ВЕЦ. Преминавайки през територията на Национален парк „Централен Балкан” (по-конкретно през резервата „Северен Джендем”), тя достига до Видимското пръскало – вторият по височина водопад в България (80 метра).

През цялото време маршрутът следва коритото на живописната река Пръскалска, която преминава през вековни широколистни, иглолистни и смесени гори, в подножието на величествени отвесни скали, край спиращи дъха природни забележителности... Общата дължина на трасето е 16 километра, но то се изминава за около 4 часа, тъй като преходът е сравнително лек, без голяма денивелация или опасни участъци.

В случай на нужда или желание туристическите групи могат да бъдат придружени от специално обучени за целта местни планински водачи, макар че маршрутът е обозначен много ясно. Цялото протежение на екопътеката е осеяно от множество информационни табели, даващи ценни сведения за флората, фауната, природните забележителности и историята на района. За децата е създадена т.нар. „Зелена класна стая”, в която чрез игри и забавления най-малките туристи се запознават с местните растения и животни.

Над река Пръскалска са построени пет дървени моста. Изградени са също „водно огледало” и две панорамни площадки, от които се откриват зашеметяващи гледки към коритото на реката и Видимското пръскало.

Резерватът „Северен Джендем”, на чиято територия е разположена екопътеката, е с най-голяма средна надморска височина в целия Национален парк „Централен Балкан”. Той се спуска отвесно от северните склонове на старопланинския първенец връх Ботев и се явява естествено обиталище на десетки редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове. Голяма част от територията на „Северен Джендем” е недостижима за обикновения турист – скални венци се редуват с отвесни стени, стръмните вододели образуват заплетени лабиринти, а зъберите и пропастите сякаш се появяват от нищото.

Затова и за района на екопътека „Видимско пръскало” са характерни смесени буково-елови вековни гори, субалопийски местообиталища, флора и особено фауна, запазена непокътната от последните ледникови периоди до днес. Тук обитават редки и красиви животински видове като вълка, кафявата мечка, благородния елен, дивата коза, скалния орел.

Рекичката, на която е разположено Видимското пръскало, води началото си от седловината Пилешки полог, намираща се на самото старопланинско било, между върховете Юрушка грамада и Параджика. Едва напуснала извора си, тя се спуска стремително по северния склон на Стара планина и прави живописен 80-метров скок, образувайки един от най-красивите водопади в България. Околните скали са сред най-атрактивните места за любители алпинисти и професионални катерачи.

  • Екопътека
  • Водопади
Априлци - Забележителност Екопътека Видимско пръскало - Снимка 1 Априлци - Забележителност Екопътека Видимско пръскало - Снимка 2 Априлци - Забележителност Екопътека Видимско пръскало - Снимка 3 Априлци - Забележителност Екопътека Видимско пръскало - Снимка 4 Априлци - Забележителност Екопътека Видимско пръскало - Снимка 5