3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Екопътека Водни дупки

Price comment  Цена:
адрес:
Априлци, квартал Зла река
имейл:
remark@interbgc.com
телефон:
0035969582113

Екопътеката “Водните дупки” преминава през Стоките - един от най-живописните участъци на Национален парк „Централен Балкан”. Той е създаден преди всичко, за да представи пред туристите невероятната природа и биологичното разнообразие, с което се характеризира тази част на Стара планина.

Общата дължина на трасето е приблизително само 7,5 километра, но преходът по него продължава около 6 часа. Маршрутът е доста труден, с големи денивелации и изисква повишено внимание. Той се намира на територията на „Северен Джендем” - най-високо разположеният от деветте строги резервата в Национален парк „Централен Балкан”. Защитената територия е обявена през 1983 година, с цел да бъде запазена уникалната природа във водосборния басейн на река Видима.

Наоколо изобилстват причудливи скални образувания, разкриват се изумителни панорамни гледки, а животинският и растителен свят включват редица ендемитни, редки и застрашени от изчезване представители. Сред растенията можем да споменем добавения в Червената книга на България тис и балканския ендемит родопски силивряк, който освен на национално ниво е записан и в Червения списък на Международния съюз за защита на природата.

Екопътеката е отлично маркирана и ни води през вековни гори от могъщи букове, гъсто израсли по стръмните северни склонове на Стара планина. Крайната цел на маршрута е едно от най-важните местообиталища на прилепите на българска територия – пещерата Водните дупки. Спелеоложката структура е разположена на северните склонове на връх Ботев, на надморска височина от 1400 метра.

Достигайки до нея ще научите много не само за невероятните красоти на Балкана, но и за тайните на живота на единствените летящи бозайници. Основен акцент в представянето им е да се разбие мита, че са кръвопийци и ужасни нощни нападатели и да се разкрият всички тайни на прилепа и незаменимата му роля в поддържането на деликатния баланс в екосистемата. Пещерата Водните дупки наистина е царството на това симпатично и полезно същество – тя е използвана за различни цели (размножаване, подслон, хранене, почивка или зимуване) от цели 17 вида прилепи, сред които пещерен дългокрил, голям нощник, голям, южен и малък подковонос, трицветен нощник, широкоух прилеп, бехщайнов нощник.

Макар и сравнително труден, маршрутът на екопътеката е запомнящ се и се „отблагодарява” с едно наистина незабравимо преживяване. Предприемайте преход по него само в подходящи метеорологични условия и с добра екипировка.

  • Екопътека
Априлци - Забележителност Екопътека Водни дупки - Снимка 1 Априлци - Забележителност Екопътека Водни дупки - Снимка 2 Априлци - Забележителност Екопътека Водни дупки - Снимка 3 Априлци - Забележителност Екопътека Водни дупки - Снимка 4