3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Маршрут Хижа Васил Левски – хижа...

Price comment  Цена:
адрес:
Априлци
имейл:
телефон:
0035969583249

От изходната точка хижа „Васил Левски” първоначално следваме пътеката за хижа „Рай”, вървейки покрай Говедарника до местността Дюза. Около час след тръгването се отклоняваме по маркирана, ясно очертана сред високопланинските пасища пътека, която води в посока север-североизток и пресича река Дериндере близо до изворите й. Продължавайки да следваме същата посока, една след друга преминаваме през реките Канлъдере и Хайдука и заобикаляме от север връх Побита глава, като излизаме на широката седловина, на която е построен заслон „Ботев” (2050 метра надморска височина).

Насочваме се към заслона, но около 250-300 метра преди да стигнем до него поемаме по пътека, която се отделя от билната и води на север-североизток към хижа „Плевен”. Маршрутът пресича седловината между върховете Безименен и Ботев (2376 м) и първоначално се спуска направо на север, като серпентините му на два пъти минават през изворния поток на река Василковица, който върви северно спрямо главното старопланинско било.

Трасето се спуска до около 150 метра под билната заравненост, след което започва да се провира между големи скални отломъци и висока алпийска трева и завива рязко на запад. По този начин пътеката осъществява траверс на много стръмните северни склонове на върховете Безименен и Млечния чал (2254 м), което я прави абсолютно забранена за използване през зимата и ранната пролет, защото опасността от лавини е изключително голяма.

Под нас се разкрива суровата красота и високите стотици метри отвесни скали на резервата „Северен Джендем”. Именно в този участък от прехода за кратко разстояние пресичаме цели пет леви притока на река Василковица (Елачов дол, Трите купни, Шейтанска река, Въртележката и Кралимарков поток). Пътеката подсича връх Купата от южната му страна и ни извежда в местността Пещта, която представлява малка, скалиста площадка, разположена северно от връх Млечния чал. Оттук също имаме възможност да се насладим на цялата дива красота на Централна Стара планина.

Това е мястото, на което маршрутът рязко завива в северна посока и следвайки билото на доста тесния страничен спрямо главното било хребет Мургата, минава през рядка, но красива букова гора и слиза в местността Бъзов дял, която представлява вододел между реките Лява Видима и Кривишка. Именно тук е построена и хижа „Плевен”, една от най-посещаваните в цяла Средна Стара планина, ключов изходен пункт за изкачване на най-високата част на Балкана. При нормални метеорологични условия преходът би трябвало да ви отнеме 5-6 часа. Нужно е да се подходи сериозно, защото районът е известен с резките промени на времето, силните ветрове и гъстите си мъгли.

  • Маршрути
  • Хижи
Априлци - Забележителност Маршрут Хижа Васил Левски – хижа Плевен - Снимка 1 Априлци - Забележителност Маршрут Хижа Васил Левски – хижа Плевен - Снимка 2 Априлци - Забележителност Маршрут Хижа Васил Левски – хижа Плевен - Снимка 3 Априлци - Забележителност Маршрут Хижа Васил Левски – хижа Плевен - Снимка 4