3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Маршрут хижа Плевен – връх Косте...

Price comment  Цена:
адрес:
Априлци
имейл:
телефон:

Туристическият маршрут започва от хижа „Плевен”. Тя е разположена над квартал „Бъзов дял” на град Априлци и със своите 180 места е една от най-големите в Стара планина. Състои се от две сгради – масивни съответно четириетажна и триетажна постройки. Хижата е един от най-удобните и предпочитани изходни точки за изкачване на старопланинския първенец връх Ботев.

Още от самата „Плевен” маршрутът започва да се изкачва на юг по страничния за главното старопланинско било рид Бъзов дял. След като премине през рядка букова гора, пътеката достига местността Мургата, където денивелацията е по-малка, но съвсем скоро катеренето към билото продължава през типични за тази част на Стара планина полегати високи пасбища. През цялото време във всички посоки се разкриват впечатляващи гледки, а най-високите върхове на старопланинското било са сякаш надвиснали над туристите.

Не след дълго пътеката се разклонява, но маршрутът за Костенурката (2034 метра надморска височина) продължава направо, следвайки стълбовата маркировка на зимния път за връх Ботев. Оттук започва и стръмното изкачване на главното планинско било при връх Млечния чал (2255 м), което е доста опасно, особено през зимата, и затова е подсигурено с парапет и метални въжета.

След като пътеката достигне старопланинското било, тя поема по него в западна посока, спускайки се плавно към връх Жълтец (2227 м). После следва стръмното слизане по западния склон (наричан Брустовете) на върха, което е истинско предизвикателство по време на преходи в обратната, източна посока, а в зимни условия крие потенциална опасност и при спускане.

Когато премине Брустовете, пътеката излиза на тясното, но равно било от източната страна на връх Костенурката. По принцип повечето маршрути по най-високата част от старопланинското било подсичат Костенурката от север, без да го изкачват, но едно подобно усилие си заслужава, защото той предлага невероятни гледки към Северна и Южна България, както и към безкрайните поредици върхове на запад (до Левски (Амбарица)) и на изток (до Ботев).

Върхът се нарича така, защото гледан от югозапад, изглежда като костенурка, надигнала глава от планинското било. Изкачването му през зимата и ранната пролет е изключително опасно, защото е лавиноопасен.

  • Маршрути
  • Върхове
  • Хижи
Априлци - Забележителност Маршрут хижа Плевен – връх Костенурката - Снимка 1 Априлци - Забележителност Маршрут хижа Плевен – връх Костенурката - Снимка 2 Априлци - Забележителност Маршрут хижа Плевен – връх Костенурката - Снимка 3 Априлци - Забележителност Маршрут хижа Плевен – връх Костенурката - Снимка 4