2 stars 2 stars

Природна Забележителност
Тракийско светилище Орлови скали

Price comment  Цена:
адрес:
Ардино
имейл:
tic_ardino@yahoo.com
телефон:
+35936513619

Tракийското светилище Орлови скали се намира в Източните Родопи, на около 3 км. южно от град Ардино и на 30 км. югозападно от Кърджали. Този паметник на древнотракийската култура е уникален за България и е едно от емблематичните места, разкриващо част от живота на скалните хора. Поради големия наклон на местността, височината на скалата не е еднаква на различните места. Най-висока е от западната страна, където достига 30 метра. От север и от юг има височина около 25 метра, а от изток - 10-12 метра. В скалния масив, от човешка ръка, са издълбани около 100 трапецовидни ниши - некрополи. Най-много от дупките се намират в западната част - 55 на брой. От южната страна те са 35, от северната - 5, а от източната има също 5-6, които са почти разрушени. Начина им на подреждане не следва определена схема и няма никаква закономерност. Твореца им е използвал всяко удобно гладко място, за да направи единични или група отвори в меката вулканична скала. Формата на всички е еднаква - трапецовидна, но размерите на всяка една ниша са твърде различни. Дълбочината им е между 8 и 12 см. Според някои автори, тези издълбани некрополи принадлежат на одрисите и са създадени още през първото хилядолетие на новата ера. Имали са култово предназначение. Намерените около Орловите скали глинени парчета са с обгорени вътрешни страни, което подкрепя тезата за това религиозно място и доказва, че в тези съдове траките наливали горивна течност, запалвали я и ги поставяли в издълбаните ниши в скалите. Този ритуал правели при особено тържествени случаи, като например преди и след завършване на война. Възможно е също така тези скални отвори да са представлявали гробници - урни, в които траките са поставяли праха на мъртвите. Подобни такива са открити и край Безводно, Три могили, Мезет, Татул, Глухите камъни, но най-многобройни са тук.

Светилището е обявено за паметник на културата и природна забележителност. Няма обособен път до там, но по-голямата част е достъпна за високопроходими автомобили, а останалото се изминава пеша.

  • Светилища
Ардино - Забележителност Тракийско светилище Орлови скали - Снимка 1 Ардино - Забележителност Тракийско светилище Орлови скали - Снимка 2 Ардино - Забележителност Тракийско светилище Орлови скали - Снимка 3 Ардино - Забележителност Тракийско светилище Орлови скали - Снимка 4