3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Язовир Боровица

Price comment  Цена:
адрес:
Ардино
имейл:
телефон:

Язовир Боровица е изграден на река Боровица, в източните части на Родопа планина, с цел осигуряване на питейна вода не само на град Кърджали, но и на останалите населени места в региона. Язовирната му стена е от земно-насипен тип и е една от най-големите с такава архитектура на територията на България. Друго интересно техническо решение е преливникът на язовира, който наподобява огромна фуния, разположена сред самия изкуствен водоем. Когато водното ниво надвиши определените норми, водата попада в преливника и от там чрез тунел се отвежда към реката, разположена след язовирната стена. Водната площ на язовира достига 482 декара, той е ограден, а достъпът и къпането в него са забранени. Макар, че не може да се насладите от много близо на язовира, районът и местността около него обаче са изключително живописни. Непосредствено покрай неговата язовирна стена минава пътят за село Безводно, от където може да съзерцавате невероятни гледки към водоема. От тук минава и маршрутът за най-високия връх в Източните Родопи – връх Чиляка, разположен на 1459 метра надморска височина.

По поречието на река Боровица може да се натъкнете на интересни и редки птици като блестящ ибис, коприварчета, сокол скитник, дроздове, белошипа ветрушка, бяла и червена чапла, царски орел, орел змияр и много други. В близост до язовира се намира и резерват Казал Черпа. Край село Ненково пък може да видите популярните Скални ниши. Те представляват изсечени „пролуки” в огромни пясъчни скали, разположени близо до река Боровица, непосредствено след крайните части на селото. Може да ги видите и от асфалтовия път, който се движи от другия край на река Боровица. Тук са открити гробница, некропол, както и изсечени жлебове и жертвеници.

  • Язовири
Ардино - Забележителност Язовир Боровица - Снимка 1 Ардино - Забележителност Язовир Боровица - Снимка 2 Ардино - Забележителност Язовир Боровица - Снимка 3