3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Маршрут Седловина Премката – хиж...

Price comment  Цена:
адрес:
Банско
имейл:
pirin_np@gmail.bg
телефон:
0035974988204

Началната точка на маршрута е седловината Премката (2660 метра надморска височина), свързваща първенеца на Пирин Вихрен (2914 м) с Кутело (2908 м). Тя е една от най-високите и труднодостъпни райони на планината и, макар далеч по-неизвестна от близко разположената седловина Кончето, също като нея е много тясна, с отвесни склонове и опасна за преминаване.

Преходът е сравнително кратък и отвежда туристите до една от най-големите и добре устроени хижи в Пирин – „Бъндерица” (1810 м). Независимо от не особено голямата си продължителност, трасето не е подходящо за начинаещи туристи и хора със слаб вестибуларен апарат, защото има отрицателна денивелация от 850 метра и крие сериозни рискове. Въпреки това маршрутът от седловината Премката до хижа „Бъндерица” е доста популярен, тъй като е изключително живописен и предлага на туристите възможност да се запознаят със суровата красота на най-високите части на Пирин. Трасето не е подходящо за преминаване през зимата и ранната пролет, защото редица места са лавиноопасни.

Разбира се, няма как да попаднете на седловината Премката с вълшебна пръчица, така че най-добре е да съчетаете преминаването по маршрута с изкачване на връх Вихрен от хижа „Вихрен”. Естествено, можете да изберете да достигнете до нея и след изкачване на Кутело през седловината Кончето. Крайната цел на маршрута хижа „Бъндерица” е разположена източно от Премката, затова и от седловината трябва да се поеме към Големия Казан. Първоначално наклонът не е голям, но след известно време се увеличава. Пътеката преминава последователно по северния и южния склон на циркуса.

Оставяйки зад себе си Казана и разположения край него заслон „Ел тепе”, трябва да изберете един от двата варианта: да преминете през циркуса Малкия Казан или да подсечете връх Вихрен. Ако изберете първата възможност, трябва да имате предвид, че склонът е много стръмен и опасен. Затова по-разумно е да минете под първенеца на Пирин, откъдето ще достигнете до обезопасителното въже на Джемджиевия ръб. Оттук в северна посока се стига до дъното на циркуса Малкия Казан. Тази отсечка също е лавиноопасна!

От Малкия Казан отново има два варианта да стигнете до „Бъндерица”. Първият е сравнително лесен и се състои в това от североизточния край на циркуса да продължите директно надолу, докато стигнете до пътеката за хижата. Вторият е свързан със завой в североизточна посока и слизане по стъпаловиден скален склон. Стига се до гора, през която минава пътека, извеждаща за кратко време до „Бъндерица”. И двете опции са лавиноопасни, така че си оставете маршрута за топлите месеци на годината!

  • Маршрути
  • Хижи
Банско - Забележителност Маршрут Седловина Премката – хижа Бъндерица - Снимка 1 Банско - Забележителност Маршрут Седловина Премката – хижа Бъндерица - Снимка 2 Банско - Забележителност Маршрут Седловина Премката – хижа Бъндерица - Снимка 3 Банско - Забележителност Маршрут Седловина Премката – хижа Бъндерица - Снимка 4