3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Резерват Юлен

Price comment  Цена:
адрес:
Банско
имейл:
pirin_np@mail.bg
телефон:
0035974988204

Резерват Юлен е разположен в Национален Парк Пирин. Има територия с площ 3156.2 хектара, която е от 1650 м до 2851 м надморска височина. Създаден е през 1994 година със заповед на Министерството на околната среда. Целта е наблюдение на растежа на различни алпийски и високопланински растителни видове без влиянието на човека върху тях. Основна задача на резервата е също защитата на редките растителни и животински видове, които се срещат на територията на резервата.

В резервата са включени няколко езерни комплекса. Това са Василашките, Типитцките, Стражишките, Полежанските, Дисилишките езера и няколко единични, от които изтичат малки планински реки. В резервата има вековни гори от бяла мура, бял бор, смърч, ела, и клек. Единично се срещат многовековни дървета от черна мура. Флората на резервата има богат състав. Установени са 700 вида висши растения. Четиридесет и четири от тях са включени в Червената книга на България. Ярки представители са планинския божур, нарцисовидната съсенка и златистата кандилка. Тук се срещат видове останали от ледниковия период. Такива са черния емпетрум и разпростряната сибалдия.

От животинския свят на резервата типични представители на бозайниците са мечката, вълкът, и дивата коза. Най-многобройни са птиците. Характерни за резервата са синигерите, кълвачите, сокерицата, глухарът и балканският кеклик. На припек може да се види усойница, а в някои от езерата и реките се срещат балканска пъстърва.

Една от изненадите, които резерват Юлен предлага на своите посетители е античната крепост, разположена в местността Юлен, в границите на резервата. Крепостта отстои на 12 км южно от град Банско. Крепостта датира от предримската епоха. Има приблизителни размери 100 м дължина и 30-40 м ширина. От укреплението се е запазил невисок зид от стена, също и части от ръчно изработени глинени съдове.

Несъмнено резерват Юлен е истинско природно богатство, съхранило величието на растителния и животински свят, в съчетание с естествени езера, както и исторически значими находища.

  • Резервати
Банско - Забележителност Резерват Юлен - Снимка 1 Банско - Забележителност Резерват Юлен - Снимка 2 Банско - Забележителност Резерват Юлен - Снимка 3 Банско - Забележителност Резерват Юлен - Снимка 4 Банско - Забележителност Резерват Юлен - Снимка 5 Банско - Забележителност Резерват Юлен - Снимка 6