3 stars 3 stars 3 stars

Историческа Забележителност
Църква Св.Троица - Банско

Price comment  Цена:
адрес:
Банско, пл. Възраждане
имейл:
телефон:
+35974988344

Църквата Св. Троица е един от символите на Банско заедно с кулата и уникалния звън на камбаните. Около 1810 г. започва подготовката за изграждане на църквата. В годините на Турско робство е имало закон, който е гласял, че може да се строи църква само на място където преди това е имало църквище. За целта банскалии закопават тайно кръст и икона на избраното място. Друго изискване по турските закони е, че църквата не може да бъде по-голяма от джамия. По уточнения предварително проект, храмът щял да бъде много по-голям и просторен, което ще доведе до конфликт с турската управа. Поради тази причина се подготвя дипломатически ход, условието е да присъства и турския религиозен символ в новата църква. Така на големия камък над централния вход на църквата са изобразени кръст, а от двете му страни полумесец със звезда. По-късно, когато църквата Света Троица е построена, със заповед е наредено да се събори, защото не може Христос да има по-голям храм от Мохамед. Банскалии пак постъпват дипломатически като отговарят, че след като са изобразени кръста и полумесеците, то храма е и за двамата. Така църквата е съхранена и до днес.

Строежът е започнал с около 350 майстори, каменоделци, зидари и дърводелци, калфи и чираци, доброволци от селото. Разказват се легенди как нощно време работниците увеличавали строежа и разширявали границите на църквата. Всяка вечер с по една крачка се разраствала църквата, докато турците спяли банскалии работели, за да не се разбира колко голяма ще е основата на храма.

Завършен храма Св. Троица представлява трикорабна псевдобазилика, изградена изцяло от камък с дължина 44м., ширина 22м., и височина 12м. Архитектурата на сградата е направена, така че мами окото да изглежда малка, а всъщност не е. Стените на църквата са дебели 110см в основите, входните врати като сводове и прозорци са изработени от дялани камъни. Олтарът външно представлява половина от 18-ъгълна призма, като завършва с красив каменен корниз. Конструкцията е от здрави мурови греди, сключени по такъв начин, че и днес удивляват архитектите. Цялата тежест на покрива се носи от 12 колони, които символизират 12-те христови мъченици, колоните са от мура, обвити с въжета, които са напоени обилно с катран.

Носят се легенди, че под църквата и целия стар град има тунели, които са служели на банскалии да се крият от нашествениците, така са се промъквали комитите. Освен извесните комшолъци (малки вратички) от който са се промъквали от къща в къща, под града има тунели водещи извън града.

Църковния двор е обграден от 4м. висок каменен зид, така че нечестивите очи да не виждат какво става вътре. С веротърпимост, отстъпчивост и човещина църквата е запазена и до днес, за да носи радост всем и во веки на всяко сърце, почитащо вяра, старина, традиция и изкуство.

  • Църкви

Работно време: 08:00 до 18:00

Банско - Забележителност Църква Св.Троица - Банско - Снимка 1 Банско - Забележителност Църква Св.Троица - Банско - Снимка 2 Банско - Забележителност Църква Св.Троица - Банско - Снимка 3 Банско - Забележителност Църква Св.Троица - Банско - Снимка 4