3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Резерват Беглика

Price comment  Цена:
адрес:
Батак
имейл:
телефон:
0035934401930

Резерват Беглика се намира в Беглишката заравненост, югозападно от биосверния резерват Манатарица. Той се простира между 1500 и 2000 м надморска височина и е създаден с цел опазването на вековните смърчови гори. Средната възраст на гората се оценява на 130 години. На територията на резервата са установени редки и ендемични растения. Тук е установено единственото находище в България на алпийско сграбиче, известно, и като ценралноалпийски клин - красиво защитено растение превърнало се в емблема на резервата. Други растения, срещащи се само в България са родопската теменуга, български рожец, родопско великденче, защитения вид черно френско грозде и др. Представители на фауната са кафявата мечка и вълка, а от птиците глухарят. Съгласно закона за защитените територии в резервата е забранена всяка човешка дейност, с изключение на охраната и преминаването през маркирани пътеки за посетители. Пътеката започва от Държавна дивечовъдна станция "Беглика", до която се стига по асфалтов път, отбиващ се вдясно от главния път град Батак - град Доспат при язовир Малък Беглик. Първоначално се върви по асфалтов път започващ от ДДС "Беглика" и вървящ покрай границата на резервата - тук покрай самия път във втората половина на лятото може да се види цъфтящо алпийското сграбиче. След това пътеката се отклонява от пътя и навлиза във вековна смърчова гора, като се върви по поречието на малката, но красива река Суисуза. След около 1 час вървене пеша по пътеката се излиза от територията на резервата на черен път в местността "Домусчиево полце". При посещения в резервата е препоръчително да съобщите в Регионалната инспекция на околната среда и водите - Пазарджик, за да получите допълнителна информация и указания. Телефони за връзка при посещения: 0035934401930. Телефон на охраната на резерват "Беглика" 0035988530107.

  • Резервати
Батак - Забележителност Резерват Беглика - Снимка 1 Батак - Забележителност Резерват Беглика - Снимка 2 Батак - Забележителност Резерват Беглика - Снимка 3 Батак - Забележителност Резерват Беглика - Снимка 4 Батак - Забележителност Резерват Беглика - Снимка 5 Батак - Забележителност Резерват Беглика - Снимка 6