3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Парк Персина

Price comment  Цена:
адрес:
Белене
имейл:
persina@abv.bg
телефон:
+35965832686

Природен парк “Персина” се намира на северната граница на Република България, по поречието на река Дунав. Разположен е на площ от 21 762,2 ха по цялата дължина на Свищовско-Беленската низина. Обхваща всички български дунавски острови в тази част на река Дунав: Персин, Голяма Бързина, Магареца, Щуреца, Милка, Китка, Предела, Градина, Средняк, Лакът и Палец.

Природен парк "Персина" е единственият природен парк по българското поречие на р. Дунав. В парка са описани 475 вида висши растения, 162 от тях са тясно свързани с наличието на вода. В парка се срещат и около 1100 животински вида, включително 250 зоопланктони и над 770 вида безгръбначни, сред които 35 вида охлюви и 16 вида миди. Най-голямото богатство на парка са птиците. Описани са над 200 вида.

В парка има обособени екомаршрути с кътове за отдих, както и укрития за наблюдение на птици. Беленският комплекс острови е определен като едно от петдесетте орнитологично важни места в България. Обявен е за Рамсарско място през септември 2002 г.

На територията на парка има 6 защитени територии: резерват „Персински блата", природна забележителност "Персии - изток", резерват "Китка" на о. Китка, резерват "Милка", намиращ се на о. Милка, защитена местност Каикуша и природна забележителност в местността Плавала.

Наред с природните си дадености, територията на природния парк е свидетел на богато историческо минало. За това говорят множеството паметници, археологически обекти, крепости, некрополи и църкви.

Дирекцията на Природен парк “Персина” се намира в гр. Белене. Посетителският център към дирекцията на парка предлага информация, литература и водачи по маршрутите в парка. Цените за водач не са фиксирани и зависят от броя на хората в групата, както и от избрания маршрут и транспорт. Центърът почива събота и неделя, а през седмицата работи до 17ч.

  • Паркове
Белене - Забележителност Парк Персина - Снимка 1 Белене - Забележителност Парк Персина - Снимка 2 Белене - Забележителност Парк Персина - Снимка 3 Белене - Забележителност Парк Персина - Снимка 4