3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Резерват Персински блата на остр...

Price comment  Цена:
адрес:
Белене
имейл:
persina@abv.bg
телефон:
0035965832684

Персинските блата са разположени в северна България по крайбрежието на река Дунав. През 1981 година групата на Персинските блата е обявена за резерват под името „Персински блата” – част от Беленската група острови с площ от 385,2 хектара. На тази територия са забранени абсолютно всички типове човешка дейност с цел запазване на биологичното и растително богатство по тези места. Дори около резервата е обявена буферна зона с площ от 551,8 хектара. Самият резерват е разположен на остров Персин и включва териториите на четири блата "Писченско блато" с площ 182 ха, "Мъртвото блато" с площ 122,6 ха и "Старото блато" с "Дульова бара" с площ 80,6 ха.

Персинските блата са от международно значение и са обявени за орнитоложко важно място. Именно тук е едно от най-големите находища в България на естествен растеж на водната линия, дяволския орех, водната папрат, и четирилистното разковниче. Овен това Персинските блата са и мястото, където

могат да се видят редките и изчезващи растителни видове като джулюн, плаваща лейка, жълти какички, водянки и насекомоядната мехурка.

Резерватът също така е и дом на много видове водолюбиви птици - червеновратия гмурец, белобузата рибарка, речната чайка, голям корморан, чапли, диви патици и гъски. На територията на целия резерват има регистрирани около 170 вида птици. Персинските блата си е едно от гнездовищата на немия лебед. Посетителите на парка могат да станат свидетели и на уникалното есенно сборище на черния щъркел за страната. В резервата могат да се видят редките и изчезващи растителни видове джулюн, четирилистно разковниче, плаваща лейка, жълти какички, водянки и насекомоядната мехурка.

Резерват „Персински блата” е една задължителна природна забележителност за любителите на редки водолюбиви растения и птици.

  • Резервати
Белене - Забележителност Резерват Персински блата на остров Персин - Снимка 1 Белене - Забележителност Резерват Персински блата на остров Персин - Снимка 2 Белене - Забележителност Резерват Персински блата на остров Персин - Снимка 3