3 stars 3 stars 3 stars

Историческа Забележителност
Беловска базилика

Price comment  Цена:
адрес:
Белово
имейл:
телефон:

Ранносредновековната Беловска базилика се намира до град Белово, Пазарджишка област.

Според изследванията на българския историк византолог и специалист по средновековна история Петър Мутафчиев именно в град Белово е съществувала изчезналата в момента, но все още споменаваната Левкийска епархия. Първото научно описание на базиликата е направено от професора през 1915 година, а през 1924 година с финансиране от американския милионер Уилям Уитмор са направени и първите археологически разкопки под ръководството на археолога Андрей Грабар.

Според историческите сведения, датировката на Беловската базилика се отнася към края на V в. Тя е най-запазената част от разрушения късноантичен и средновековен укрепен град Левка (Левке, Левки), разположен на площ от 80 декара. Едно време комплексът е развивал активна духовна дейност. Базиликата се е съхранила до XVII в., когато злочестата съдба на стотици религиозни храмове по българските земи не я отминава. Тя е разрушена от турците по време на голямото помохамеданчване на българите от велинградските села.

Изследователският интерес към огромния археологически комплекс от страна на българските учени е голям още от XIX в. Изтъкнатият български възрожденец и просветител от Пазарджик Стефан Захариев пише за крепостта и базиликата. Като ръководител на църковно-националното движение на българите в града, Захариев заема важно място в историята на страната ни, наедно с бележити възрожденци като Стоян Чомаков, Найден Геров, Йоаким Груев, Драган Цанков, както и със Стефан Веркович. За базиликата и крепостта пишат още българският поет Петко Рачов Славейков и други видни български възрожденци. Самата базилика е трикорабна, триапсидна, със синтрон, триделен нартекс, триконхален баптистерий. Има данни, че над сценичните кораби и притвора е била разположена емпория, според други изследователи емпория е имало само над притвора. Ясно е само, че като цяло градежът на базиликата в основите е от средно голям ломен камък, а стените са изградени от квадратни тухли споени с червен хоросан.

След като през 1994 година базиликата бе консервирана и частично реставрирана, днес тя е отворена за посещения на туристи. Мястото е популярно сред местното население, за което допринася и съвсем наблизо изградената черква. Местността е притегателна и заради красотата на природата. Беловата базилика се намира сред красивите северозападни склонове на Родопа планина. До нея се стига от град Белово по труднопроходим за автомобили, горски, неасфалтиран път. Липсват както маркировачно-обозначителни, така и пояснително-информационни туристически табели.

Белово - Забележителност Беловска базилика - Снимка 1 Белово - Забележителност Беловска базилика - Снимка 2 Белово - Забележителност Беловска базилика - Снимка 3 Белово - Забележителност Беловска базилика - Снимка 4