3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Връх Милеви скали

Price comment  Цена:
адрес:
Белово
имейл:
телефон:

Милеви скали е връх в рида Алабак в Западните Родопи. Представлява скалист връх, издигащ се на 1593.5 м. н.в. През него преминава вододелната линия между водосборите на реките Чепинска и Яденица. Връх Милеви скали е изграден от метаморфни скали. Почвената покривка около върха е изградена от ненаситени кафяви планинско-горски почви, част от западнородопската провинция на балканско-средиземноморската почвена подобласт на средиземноморската почвена област. Растителността спада към родопски флористичен район. В геоботаническо отношение спада към родопския окръг на западнорилския район. Характерна е иглолистната растителност, която с понижаване на надморската височина преминава в смесена и широколистна, представена главно от бук. Животинският свят е характерен за рило-родопския район на евросибирската територия. Главни представители са дива свиня, вълк,лисица.

Върхът е известен със сражението от 4 септември 1944 г. между правителствените сили и партизанска бригада „Чепинец“и партизански отряд „Ангел Кънчев“. В памет на загиналите партизани е издигнат паметник, а до него е разположена мемориална плоча с имената на загиналите. През 1968 г. местността е обявена за исторически паметник на културата с национално значение. В подножието на върха, на площ от 115.1 ха в землищата на Драгиново и Семчиново, се простира защитена местност „Милеви скали“. Създадена е през 2003 г. с цел опазване на обзорен връх, живописни скали и букови гори. Защитената местност е част от защитена зона „Яденица“. В близост до върха се намира неработещата хижа „Милеви скали“. Възможност за отсядане има в туристически бунгала, непосредствено до хижа „Милеви скали“. До връх Милеви скали се стига по няколко маршрута.

Освен по маркираните пътеки, до хижата и върха води 16-километров асфалтиран път от центъра на Семчиново.

  • Върхове
Белово - Забележителност Връх Милеви скали - Снимка 1 Белово - Забележителност Връх Милеви скали - Снимка 2 Белово - Забележителност Връх Милеви скали - Снимка 3 Белово - Забележителност Връх Милеви скали - Снимка 4 Белово - Забележителност Връх Милеви скали - Снимка 5 Белово - Забележителност Връх Милеви скали - Снимка 6