3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Резерват Парангалица

Price comment  Цена:
адрес:
Благоевград
имейл:
office@rilanationalpark.bg
телефон:
0035973880537

Резерват Парангалица е един от четирите резервата в Национален парк Рила. Намира се в югозападния дял на планината. Това е вторият най-стар резерват в страната обявен през 1933 г. и обхваща територия от около 1500 хектара. Името "Парангалица" в превод от гръцки означава забранено място. От март 1977 г. е включен в листата на биосферните резервати по програмата „Човек и биосфера” на ЮНЕСКО. На територията на резервата се съхранява една от най-величествените вековни иглолистни гори на Рила. Между 1750 и 2000 м.н.в. са чистите смърчови (75%) смърчово-белмурови гори. Официално е признато, че тук са едни от най-благоприятните условия за развитието на смърча в Европа. Тези гори са истинска приказна феерия с провисналите като гирлянди тънки нишки на брадатия лишей и приземното срастване на някои дървета. Над 2000 метра е клековият пояс, а след това резерватът е зает от пасища. В резервата са установени около 300 вида висши растения, като 75 вида са включени в Червената книга на България. Установени са 12 вида каменоломки. В Парангалица се намират най-големите популации на рилска иглика. Тук се срещат много представители на бозайниците благороден елен, сърна, кафява мечка, дива котка, вълк и други. Голямо е и разнообразието от птици. В реките има изобилие от речна пъстърва. За пейзажа в Парангалица са характерни ледниковите форми: циркуси, трогови доини, морени. Широко разпространени са и каменните сипеи. Тук се извисяват върхове Езерник, Юмерджик, Голям Мечи връх, Узуница. В резервата са забранени всички дейности, които могат да нарушат естественото състояние на невероятно красивата му природа.

  • Резервати
Благоевград - Забележителност Резерват Парангалица - Снимка 1 Благоевград - Забележителност Резерват Парангалица - Снимка 2 Благоевград - Забележителност Резерват Парангалица - Снимка 3 Благоевград - Забележителност Резерват Парангалица - Снимка 4 Благоевград - Забележителност Резерват Парангалица - Снимка 5