3 stars 3 stars 3 stars

Историческа Забележителност
Бобошевски манастир

Price comment  Цена:
адрес:
Бобошево
имейл:
телефон:

Въпреки че днес Бобошевският манастир „Св. Димитър” не функционира, той заема важно място в историята ни. Ако нямате възможност да посетите светата обител скоро и сте от София, можете да видите иконите от иконостаса на църквата при манастира в криптата на храм-паметника „Свети Александър Невски“, както и част от запазените ръкописни книги, преписвани и съхранявани в манастира - в Църковно-историческия музей.

Изключително любопитен момент в историята на Бобошевския манастир е фактът, че именно там започва своя монашески живот най-таченият българския светец – Иван Рилски, който още приживе е бил наричан земен ангел и небесен жител.

Според историческите сведения, с които разполагаме днес, нареченият на православния светец Димитър манастир възниква през X в. При завладяването на българските земи от турците светата обител споделя съдбата на стотици православни храмове у нас и бива разрушена. Възстановяването й става по време на управлението на султан Баязид II (1481-1512), но не на старото й място, а на югоизток - над Бобошево. Оттук насетне манастирът се превръща във важно средище на просветата за българския народ и изпълнява дейно тази си функция до Освобождението, когато животът в него постепенно започва да отмира.

В наши дни Бобошевският манастир „Св. Димитър” представлява комплекс от малка манастирска църква и жилищни сгради. Църквата е еднокорабна сграда, като цялата й вътрешност, без притвора, е изписана с традиционната за този тип църкви стенопис. Храмът е построен след 1481 г., а стенописите датират от 1488 г. и са дело на охридската школа. На свода на църквата се виждат три големи медальона, като централно е изобразена фигурата на Христос, обкръжена от четири ангела. Отстрани, в по-малки медальони, са разположени пророците Мойсей, Аарон, Йезекиил и др. Под тях са нарисувани два пояса от сцени: горен, включващ големите празници Рождество, Кръщение, Разпятие и др., и долен — с Христовите страсти. По северната и южната стени на църквата, над Страстите, е изобразен още един фриз от медальони с образите на светците войни, тримата мъже от вавилонската пещ и др. В долната част на стените са изписани образите на светци в цял ръст. На западната стена е изобразено Успение Богородично, под което на двете страни на вратата са изписани канонизираните владетели Константин и Елена и Архангел Михаил.

Разположен на почти 4 км над град Бобошево, до Бобошевския манастир „Св. Димитър” се стига лесно по път Е79, като се използва отбивката за Бобошево или за с. Цървище. В светата обител не се предлагат спане и храна.

  • Манастири
Бобошево - Забележителност Бобошевски манастир - Снимка 1 Бобошево - Забележителност Бобошевски манастир - Снимка 2 Бобошево - Забележителност Бобошевски манастир - Снимка 3 Бобошево - Забележителност Бобошевски манастир - Снимка 4 Бобошево - Забележителност Бобошевски манастир - Снимка 5 Бобошево - Забележителност Бобошевски манастир - Снимка 6