3 stars 3 stars 3 stars

Историческа Забележителност
Църква Св. Петка

Price comment  Цена:
адрес:
Бобошево
имейл:
телефон:

На левия бряг на река Струма, в източната махала на село Вуково, се намира късносредновековната българска църква „Св. Петка”. През 1968 година тя е обявена за архитектурно-строителен паметник на културата, а през 1969 г. - и за художествен паметник на културата с национално значение. Църквата носи името на Света Петка или Параскева Епиватска Българска, живяла през X-XI век. Понастоящем е недействаща.

Изключителна ценна в църквата „Св. Петка” е живописта, която може да видите и днес. С широката си идейна програма, с майсторското изпълнение на стенописите, с приобщеността си към редица достижения на италианското ренесансово изкуство, живописта в „Света Петка" е сред най-добрите паметници на епохата. Със средствата на заможни хора от селото през 1598 г. е направена стенописната декорация на църквата. Тази информация черпим от ктиторския надпис върху западната стена на наоса. Декоративната система на стенописите е изградена от традиционни медальони с изображенията на Христос в свода, фризове от медальони с образи на пророци и светци, сцени и прави фигури на светители под аркада. Сред образите на светителите и мъчениците се намират едно от най-ранните засега изображения на Свети Сава Сръбски (предшествуващо значително късните му изображения от Възраждането), изображения на Свети Силвестър, папа Римски и на Свети Бонифаций, популярни за западнохристиянското изкуство. В декорацията на църквата се откриват редица детайли, свързани с влиянието на италианското изкуство — мустачките на някои от голобрадите войници, лица в профил в Предателството на Юда, рицарското знаменце върху копието на центуриона Лонгин от Разпятието, конникът в гръб от Кръстния ход и др.

Самият православен храм „Св. Петка” представлява еднокорабна, едноапсидна църква, без притвор, с пиластри, образуващи плитка арка на западната фасада, с външни размери 8,10 х 4,34 м. Сводът е полуцилиндричен. Излизащите на западната фасада анти и издадената апсида на източната стена раздвижват архитектурния обем. Полукръглата апсида е прорязана от малко, тясно прозорче. Градена е от ломени камъни, споени с бял хоросан. Цялата вътрешност е била изписана, а също и западната външна страна. Стенописите в църквата, доста добре и цялостно запазени се отличават с богата пластична култура и са ценно свидетелство за развитието на късносредновековната религиозна живопис в България и на Балканите. Църквата е построена през XVI в.

  • Църкви
Бобошево - Забележителност Църква Св. Петка - Снимка 1 Бобошево - Забележителност Църква Св. Петка - Снимка 2 Бобошево - Забележителност Църква Св. Петка - Снимка 3 Бобошево - Забележителност Църква Св. Петка - Снимка 4 Бобошево - Забележителност Църква Св. Петка - Снимка 5 Бобошево - Забележителност Църква Св. Петка - Снимка 6