3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Язовир Малко Шарково

Price comment  Цена:
адрес:
Болярово
имейл:
телефон:

Язовир Малко Шарково е изграден на река Поповска до едноименното село в Странджа планина, непосредствено до границата с Турция. Въведен е в експлоатация през 1966 година и е един от най-големите язовири със земнонасипна язовирна стена в България. Интересно е, че изкуственият водоем е обграден от ниски хълмове, които са превърнати в обработваеми земи, най-често засаждани със зимна пшеница. В околността има и красиви гористи местности. Язовир Малко Шарково е приятно място за практикуване на любителски риболов. Запалените по това хоби туристи могат да уловят бабушка, толстолоб, бяла риба, каракуда, костур, кротушка, клен, сом, уклей, червеноперка и шаран. Понякога тук се провеждат състезания по спортен риболов.

Освен сборен риболовен пункт обаче, язовирът е и орнитоложко важно място не само за България, но и за цяла Европа - считано от 1989 година. То е дом на зимуващите тук водолюбиви птици. В местността са установени 46 вида птици, от които 16 са част от Червената книга на България, а други 14 са от европейско природозащитно значение. Язовирът е важно място с международно значение, заради зимуващите тук колонии на голяма белочела гъска, чиито брой през зимните месеци може да достигне 17 000. Освен това водоемът е с национално значение за зимуващите тук ням лебед, поен лебед и червеногуша гъска. Язовира е дом и на гнездящата тук колония на нощна чапла.

Язовирът може да бъде една прекрасна дестинация за любителите на различни видове туризъм. Задължително го включете в списъка си с обекти, които да посетите.

  • Язовири
Болярово - Забележителност Язовир Малко Шарково - Снимка 1 Болярово - Забележителност Язовир Малко Шарково - Снимка 2 Болярово - Забележителност Язовир Малко Шарково - Снимка 3