3 stars 3 stars 3 stars

Туристическа Атракция
Бориковска Пещера

Price comment  Цена:
адрес:
Бориково
имейл:
toursmolyan@abv.bg
телефон:

До пещера Бориковска се достига по екопътеката „Горното поречие на Арда – маршрут №2”. Тръгва се от с. Могилица до с. Бориково (около 2 км), като първоначално се движите срещу течението на р. Арда до разклона за с. Бориково и по асфалтов път стигате до селото. Прекосявате селището с име на дъхави родопски борове, пресичате стария кльон (гранично заграждение, пазело държавната граница с Р. Гърция до 1989 г.) и следвате указателните табели, които по лъкатушеща планинска пътека ще ви отведат до скалния венец на пещера Бориковска.

Местните хора я наричат също „Червената пещера”, по името на една друга малка пещера над нея. При проучване е установено, че в нея живеел един екземпляр пещерен скакалец, два вида прилепи – остроух нощник и голям нощник и насекоми. Интересното е, че никъде досега в Родопите не са открити следи от пещерна мечка, а тази пещера е като че ли гробницата на всички животни. Жалко, че иманярите жестоко са разрушили костите и на много места са се превърнали в купчина кости и камъни, смесени с глина. Следи от пещерна мечка са били открити в средната част на Стара планина и предпланините.

При първо посещение на пещерата били намерени две парчета от керамика, едното с дръжка.

Изследванията датират още от 1968 г.

Пещерата е разположена в Смолянския пещерен район, южно от село Бориково на 130 м относителна височина от речното легло на реката. Склонът е със западна експозиция, а входа се разкрива в основата на малък скален венец. Пещерата е с дължина 470 м, хоризонтална, без разклонения – канален тип. Средната височина е 3 м, но на места тя се движи от 5 до 7 м.

Бориковската пещера е най-старата пещера в района. Легенди разказват, че там имало големи хора – Римляни, но скелетите, които били намерени не били на хора, а на пещерни мечки. Тогавашният директор на училището намерил един голям зъб и чрез сп. „Родопски преглед” го занасят в София на Бончев. Той е ученият, който установява, че това са кости на пещерна мечка. По време на ледниковата епоха, пещерата е повторно наводнена и част от костите са разбъркани. В първата част на пещерата сякаш костите са подредени от човешка ръка – запазени са сегментите. Във вътрешната част има наслагани сегменти, мечешки следи.

  • Пещери
Бориково - Забележителност Бориковска Пещера - Снимка 1 Бориково - Забележителност Бориковска Пещера - Снимка 2 Бориково - Забележителност Бориковска Пещера - Снимка 3