3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Жабешко блато

Price comment  Цена:
адрес:
Ботевград
имейл:
телефон:

Жабешкото блато, наричано още Мухалница, представлява блато, което се намира на близо един километър южно от град Ботевград, област София, непосредствено в покрайнините на курорт Зелен. Разположено е на 360 метра надморска височина и заема площ от близо 1,9 хектара. Блатото се е образувало в най-ниската част на мочурлива поляна, която пресъхва през лятото, но пък се пълни с вода, когато започне снеготопенето на пролет. Местността „Мухалница” е обявена за защитена територия през 1992 година с цел запознаване на околната среда, флората и фауната, където се размножава видът планинска жаба - Rana Temporaria. Тук е най-голямата миграция на жаби от този тип в света, като те използват територията на блатото за размножаване. Всяка година напролет слизат от планината, изминават близо 7 километра до блатото. Тук се извършва оплождането и метаморфозата на ларвите. Когато са достатъчно големи, новите поколения планински жаби напускат своя дом и по поречието на реките поемат по нов път, за да достигнат зрялост в по-високите части на планината. След това отново повтарят цикъла, като се завръщат в блатото. Това е един изключителен феномен със световно значение. Научни изследвания показват, че тази миграция е започнала преди близо 10-12 хиляди години след последния ледников период!

Тъй като Жабешкото блато се намира в непосредствена близост до град Ботевград, туристите могат да се насладят и да посетят още няколко много интересни туристически обекти: Часовниковата кула на Ботевград (част от Стоте туристически обекта в България), Паметник-костница на Ботевите четници в село Скравена, манастир „Свети Николай” и манастир „Свето Преображение”.

Ботевград - Забележителност Жабешко блато - Снимка 1 Ботевград - Забележителност Жабешко блато - Снимка 2 Ботевград - Забележителност Жабешко блато - Снимка 3 Ботевград - Забележителност Жабешко блато - Снимка 4