3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Лесопарк Бърдото

Price comment  Цена:
адрес:
Брезник, 16, ул. Елена Геор...
имейл:
obshtina_breznik@abv.bg
телефон:
0035977512010

„Лесопарк Бърдото” се намира в община Брезник, която е на територията на Пернишка област и е разположена в западната половина на Граовското поле. Средната надморска височина е 750 м. Брезник отстои на 50 км от гр. София и на 18 км от областния център - гр. Перник. „Лесопарк Бърдото” е предпочитано място за разходки и отдих. Горската растителност е представена от смесен тип гори, като най-типични дървесни видове са бял бор, черен бор, бук. Най-типичните представители на фаунистичното разнообразие, създаващи условия за развитие на ловния туризъм са дива свиня, сърна, пъдпъдъци. В парка са разположени няколко места за настаняване. Това са хотел-ресторант "Бърдото" с модерна база, открит плувен басейн, хижа "Брезите" със съвременна леглова база, традиционна кухня, добри възможности за отдих и занимания -конна езда, пейнтбол. Местността е прочута с "желязната" минерална вода, която извира от южната страна на хълма в Лесков дол. Водата е уникална за страната. Тя се използва при лечение на анемии, нарушения на вегетативната нервна система и на обмяната на веществата. През 1909 г. брезнишката "желязна" вода е била отличена със златен медал на Световното изложение в Лондон. През 1940 година с Указ на цар Борис III изворът е бил предоставен за ползване на община Брезник, но терените около него са останали включени в горския фонд. В района на община Брезник има открити и находища от злато. В близост до лесопарка има и много други забележителности. От особено значение са църквата "Света Петка", класното училище, мегалитния храм-кладенец "Пусто Гърло", Църногорския и Билинския манастир, останки от средновековни църкви , къщи с архитектурна и художествена стойност и други. Добрите природни дадености и наличните ресурси създават добри условия за развитието на селски, културен и ловен туризъм . Ето защо "Лесопарк Бърдото" е притегателно място за желаещите да се насладят на природата и да се заредят с положителни емоции.

  • Паркове
Брезник - Забележителност Лесопарк Бърдото - Снимка 1 Брезник - Забележителност Лесопарк Бърдото - Снимка 2 Брезник - Забележителност Лесопарк Бърдото - Снимка 3 Брезник - Забележителност Лесопарк Бърдото - Снимка 4 Брезник - Забележителност Лесопарк Бърдото - Снимка 5