3 stars 3 stars 3 stars

Туристическа Атракция
Защитена местност - Пода

Price comment  Цена:
1.80
адрес:
Бургас
имейл:
poda@bspb.org
телефон:
+35956500560

Защитената местност Пода се намира на четири километра южно от гр. Бургас, вляво от международния път Бургас – Истанбул. Тя е обявена за такава през 1989 г. Пак през 1989 г. защитената местност е определена от BirdLife International за Орнитологично важно място, а през 1997 г. на нейна територия е построен Природозащитен център "Пода". През 2003 г. е обявена за влажна зона от международно значение съгласно Рамсарската конвенция и е включена в Програма HABITAT на ООН за най-добри практики за опазване на местообитания. Площта на защитената територия е 1 кв. км. Тя е една от най-богатите в орнитологично отношение местности в Европа – в нея се наблюдават 265 вида птици, като например единствената по Черноморското крайбрежие смесена колония от бяла лопатарка, блестящ ибис, нощна, червена, сива, гривеста и малка бяла чапла. През зимните месеци в залива Форос към защитената местност Пода могат да се наблюдават малък корморан, къдроглав пеликан, тундров лебед . В защитената местност Пода освен птици се срещат и най-големите находища на пъстрия смок– най-голямата змия в страната, и етруската земеровка– най-малкият бозайник в Европа.

Самата защитена местност Пода е отворена за посещения целогодишно. В нея има няколко обособени маршрута, по които могат да се наблюдават пернатите й обитатели, без да се обезпокояват. Има действащо, покрито укритие, което позволява наблюдаването на живота на птиците, независимо от метеорологичните условия. Можете да разгледате постоянна изложба, да погледате през професионални бинокли, да се доверите на беседите на експерти орнитилози и да се насладите на изненади на открито. Обадете се предварително за посещение, а беседа ще Ви струва 12 лв. Заслужава си!

Работно време: 08:30 до 17:30

Бургас - Забележителност Защитена местност - Пода - Снимка 1 Бургас - Забележителност Защитена местност - Пода - Снимка 2 Бургас - Забележителност Защитена местност - Пода - Снимка 3