3 stars 3 stars 3 stars

Музей
Варна - Етнографски музей

Price comment  Цена:
адрес:
Варна, 22, ул. Панагюрище
имейл:
телефон:
0035952630588

Етнографския музей в гр. Варна се помещава в стара възрожденска къща строена през средата на 19-ти век. В него е експонирано огромното разнообразие в културата и бита на хората от Варненския край от втората половина на XIX и началото на XX в. Експозицията е дело на арх. Камен Горанов, художник - доц. Асен Стойчев и етнографите Мария Николова и Георги Вълков. В музея са изложени демонстрации на основните поминъци на българите от Варненско – земеделие, животновъдство, пчеларство, риболов, лозарство и занаяти, като бъчварство, медникарство, кожухарство и абаджийство (шивачи). В изложението на музея са обособени кътове за два типични трудови обичаи, касаещи сеитбата и жътвата. Предметите, свързани с животновъдството - най-често овчарство, са съдове за обработка и съхраняване на млякото (ведра и буталки, чашки, лъжици, копанки). Показани са и принадлежности на овчаря – ямурлук (връхна горна дреха – тип "пелерина"), уля (кожена торба), гега (дълга пръчка с оформен край във вид на змия). Застъпено е пчеларството - доста старо занятие на българите. До идването на модерните кошери се използват кухи дънери или конусовидни "тръвни", изплетени от върбови или лозови пръчки и измазани със смес от глина, говежда тор и дървесна пепел. Върху тях се поставя качулка от слама, папрат, клонки от листа.

Риболовът е поминък с първостепенно стопанско значение за българите по Ченоморието. В експозицията са показани пособия, използвани за речен риболов и за ловене на риба в Черно море – сак (мрежена торба със заострено дъно), сляп кош, винтер (система от слепи кошове), различни видове мрежи, металически и стъклени шамандурки за поддържане мрежите на нивото на водата, игли за плетене на рибарски мрежи.

На втория етаж на музея са показани народните носии, които дават представа за демографския облик на Варненския край. Облеклото на популацията от Варненско се различава със своето голямо разнообразие поради сложните миграционни процеси, станали в първите десетилетия на и в края на XIX в. – местно население и преселници от Тракия, Мала Азия и Македония. Библиотеката на Етнографски музей разполага с над 1600 броя книги и албуми, както и с периодични списания: "Българска етнография", "Български фолклор", "Исторически преглед", "Векове", "Изкуство", "Проблеми на културата", чужди издания на руски, сръбски, полски, немски език.

Работно време: 10:00 до 17:00

Варна - Забележителност Варна - Етнографски музей - Снимка 1 Варна - Забележителност Варна - Етнографски музей - Снимка 2 Варна - Забележителност Варна - Етнографски музей - Снимка 3