3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Резерват Дервиша

Price comment  Цена:
адрес:
Велики Преслав
имейл:
riosv-shn@icon.bg
телефон:
+35954856511

Резерватът се намира на 20 километра от град Шумен близо до град Велики Преслав. Разположен е по двата бряга на дерето на река Дервишка като тясна успоредна на дерето ивица и е обявен за защитена територия за съхраняване и защита на единственото естествено находище на дървесния вид “конски кестен” в България, запазен остатък от някогашна обширна гора. Отглеждан е от ХVІ век, а днес е записан в Червената книга като застрашен вид. Отделни екземпляри от конския кестен в поддържания резерват достигат 35 метра височина. В защитената територия растат още орех, клен, габър, сребролистна липа, а тревната покривка е разнообразна на видове. На изток – югоизток проддържания резерват “Дервиша” граничи с път – останки от стар римски път.

Природен резерват "Дервиша" е обявен като защитена територия на 20. 10. 1948 г. В близост до резаервата "Дервиша" се намират хижите "Букаците", "Върбишки проход", "Мадарски конник", хижа "Пантлейна" и хижа "Тича".

В резервата се намира язовир Дервиша. Разположен е на 2-3 км от Велики Преслав. Ако следвате синьо-зелената маркировка по стената на язовира в посока юг, след около 20 минути ще стигнете до приказен водопад.

  • Резервати
Велики Преслав - Забележителност Резерват Дервиша - Снимка 1 Велики Преслав - Забележителност Резерват Дервиша - Снимка 2 Велики Преслав - Забележителност Резерват Дервиша - Снимка 3 Велики Преслав - Забележителност Резерват Дервиша - Снимка 4 Велики Преслав - Забележителност Резерват Дервиша - Снимка 5 Велики Преслав - Забележителност Резерват Дервиша - Снимка 6