3 stars 3 stars 3 stars

Музей
Велико Търново - Възраждане и Уч...

Price comment  Цена:
3
адрес:
Велико Търново, 1, пл. Съед...
имейл:
rimvt@abv.bg
телефон:
+35962682511

Музеят „Възраждане и Учредително събрание” се намира в северната част на площад „Съединение” в гр. Велико Търново, в сградата на стария турски конак (полицейско управление в Османската империя).

Сградата е кръстовидна, с арковидно оформен вход от север. Построена е от Колю Фичето през 1872 г. Теренът, върху който е изградена, е терасовиден и затова от север етажите са два, а от юг – четири.

През 1985 г. е завършена адаптацията на сградата за нуждите на музея. Експозицията е разположена на три от етажите. На първия етаж са представени паметници илюстриращи развитието на християнското изкуство през периода на османското владичество. Централно място заема внушителната колекция от икони: от средата на XVI в., произведения на Тревненската живописна школа, икони-примитиви, произведения на първите академично школувани художници – Станислав Доспевски и Николай Павлович. В експозицията са показани творби на майсторите-резбари. Търново и регионът през епохата на Възраждането са показани в останалата част на залата. Изложени са предмети и документи, свързани със 17 от практикуваните в града 22 занаята. Чрез макети и фотоси е показано развитието на архитектурата и строителството през епохата. Специално място е отделено на великолепните архитектурни паметници, създадени от Колю Фичето. Вторият етаж е посветен на етапите и най-важните моменти от националноосвободителната борба на населението от Търновския край през епохата на османското владичество. На третия етаж е възстановена залата, в която е проведено Учредителното събрание в Търново през 1879 г. (първото Народно събрание на България след Освобождението от 1878 г.), поставило основите в развитието на съвременна България.

Семейните билети струват 6 лв, а беседата 10 лв. Предлагат се и двудневни пакети за 10 обекта.

Работно време: 09:00 до 18:00

Велико Търново - Забележителност Велико Търново - Възраждане и Учредително събрание - Снимка 1 Велико Търново - Забележителност Велико Търново - Възраждане и Учредително събрание - Снимка 2 Велико Търново - Забележителност Велико Търново - Възраждане и Учредително събрание - Снимка 3 Велико Търново - Забележителност Велико Търново - Възраждане и Учредително събрание - Снимка 4