3 stars 3 stars 3 stars

Историческа Забележителност
Църква Св. Димитър Солунски

Price comment  Цена:
адрес:
Велико Търново, 8, кв. Асен...
имейл:
телефон:
00359885105282

Великотърновската църква „Св. Димитър Солунски” заема важно място в историята на българската държава. Тя е най-старата и точно датирана средновековна търновска църква и е свързана с обявяването на въстанието през 1185 г. под ръководството на болярите Петър и Асен за отхвърляне на византийското владичество. В нея са коронясани първите владетели от Асеновата династия - Петър, Асен и Калоян! Освен това църквата е известен паметник на Търновската художествена школа. През 1927 година тя е обявена за народна старина, през 1964 година – за архитектурно-строителен паметник на културата с национално значение, а през 1979 година – за художествен паметник на културата с национално значение.

Църквата „Св. Димитър Солунски” се намира под североизточния склон на хълма Трапезица на десния бряг на река Янтра. След построяванието й, в края на XVII или началото на XVIII в., към нея бил създаден и манастир. Двете постройки просъществуват до третата четвърт на XIII в., когато са били разрушени, най-вероятно при земетресение. По-късно, през XV в., с материали от разрушената църква "Свети Димитър" южно от нея била издигната друга църква, която лежи върху основите на южната манастирска сграда. Бил създаден и голям християнски некропол, който просъществувал до началото на XX в. От него са разкрити и проучени повече от 500 погребения, съхранени днес в специална костница в северната част на двора.

В края на XVIII в. и началото на XIX в. църквата „Св. Димитър Солунски” била ограбена от кърджалии. Кратки описания за нея през XIX в. са оставили д-р Васил Берон, д-р Хр. Даскалов, Феликс Каниц и др. През втората половина на XIX в. църквата е силно повредена, а земетресението през 1913 г. окончателно я унищожава. Остава запазена единствено апсидата с фрагменти от оригиналните стенописи по двете ниши.

Първите археологически разкопки на великотърновската църква започват през 1906 година и продължават 15 години. Тогава са проучени притворът, наосът и дворът на храма. Цялостните научни археологически проучвания започват през 1971 г. под ръководството на доц. Я. Николова и М. Робов. Учените установяват, че църквата е била еднокорабна, едноапсидна, кръстокуполна църква с притвор, наос и олтар. Апсидата - петостенна. Външната декоративна украса е била постигната чрез редуването на камък, хоросанова спойка и тухли, и засилена от вградените четирилистни устиета и панички, покрити с разноцветна глазура. Въз основа на плановоконструктивните си особености църквата се отнася към т.нар. църкви със “стегнат кръст”.

Въз основа на археологическите проучвания през 1977 година започва обемно-архитектурна реставрация на църквата. Възстановеният храм "Свети Димитър" е открит като музеен обект през 1985 г. във връзка с 800-годишния юбилей от въстанието на Петър и Асен срещу византийския поробител и обявяването на Търновград за столица на възобновената българска държава.

  • Църкви

Работно време: 09:00 до 18:00

Велико Търново - Забележителност Църква Св. Димитър Солунски - Снимка 1 Велико Търново - Забележителност Църква Св. Димитър Солунски - Снимка 2 Велико Търново - Забележителност Църква Св. Димитър Солунски - Снимка 3 Велико Търново - Забележителност Църква Св. Димитър Солунски - Снимка 4 Велико Търново - Забележителност Църква Св. Димитър Солунски - Снимка 5