3 stars 3 stars 3 stars

Туристическа Атракция
Крайдунавски Парк Видин

Price comment  Цена:
адрес:
Видин
имейл:
телефон:

Крайдунавски парк Видин се простира покрай река Дунав и се отличава с оригинално оформление. На места е оформен според традициите на английските паркове - запазват се максимално естествените особености на терена, единствено се оформят храстите, засаждат се някои дървета и се коси тревата. Ето защо, за да се постигне автентичност по английски образец, е необходимо тези грижи за парка да се полагат в продължение най-малко на петстотин години. В други участъци на парка теренът е променян доста. Изграждането на крайдунавската градина става в 4 основни етапа до 1960 г. Паркът има исторически утвърден характер и запазена оригинална планова композиция. Решена е в пейзажен стил, в който хармонично се вписват боскетните форми на чемширите, характерни по форма за австрийските барокови паркове. Тази своеобразна смесица на стилове – пейзажен носещ характера на английските паркове с редуване на открити и закрити пространства и боскетните барокови форми на храстите, създава своя хармония и носи качества на нов стил, който можем да определим като типично български. Именно в крайречния парк на Видин са разположени театърът, джамията и библиотеката на Пазвантоглу, турската поща, трасето на Римската крепостна стена, както и много други паметници и забележителности. На територията на парка са изградени детски кътове с пързалки, пясъчници и люлки. Навсякъде има пейки, където хората сядат и отпочиват. Не липсват и заведения и кафенета, където можете да похапнете или да изпиете по чаша кафе с приятели сред природата. Ето защо Крайдунавският парк е едно от най-често посещаваните места за разходки и развлечения и познавателен туризъм. Често неизмерима част от гледката са и любителите рибари, които с часове стоят край реката и очакват улова си. Истинско богатство е неописуемата гледка към река Дунав. Ако искате са се полюбувате на прекрасна гледка, в съчетание с архитектурна уникалност и културно богатство, несъмнено мястото е Крайдунавският парк.

  • Паркове
Видин - Забележителност Крайдунавски Парк Видин - Снимка 1 Видин - Забележителност Крайдунавски Парк Видин - Снимка 2 Видин - Забележителност Крайдунавски Парк Видин - Снимка 3 Видин - Забележителност Крайдунавски Парк Видин - Снимка 4 Видин - Забележителност Крайдунавски Парк Видин - Снимка 5 Видин - Забележителност Крайдунавски Парк Видин - Снимка 6