3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Природен парк Врачански Балкан

Price comment  Цена:
адрес:
Враца
имейл:
vratchanskybalkan@abv.bg
телефон:
0035992660318

Природен парк „Врачански Балкан“ е природен парк, който обхваща по-голямата част от Врачанската планина и масива на Лакатнишките скали. Той е обявен за такъв през 1989 г. В регистрите на Международния съюз за защита на природата паркът е отнесен към пета категория "Защитени ландшафти и природни паркове".

Врачанската планина заема междинно място между Предбалкана и Главната старопланинска верига и се издига южно от гр. Враца и Врачанското поле, с величествени скални склонове. На юг за граница служи дълбоко врязаният пролом на река Искьр. За западна граница е приета Дружевската седловина. Дълга е около 30 км и широка 10-15 км. Територията на природния парк, простираща се на площ от 28 844 хектара, е богата на животински и растителни видове. В Червената книга на България попадат 57 вида висши растения от установените на територията на парка. От тях 8 вида са с категория “застрашен от изчезване”, като например люспестото изтравниче и дълголистната урока. В природния парк преобладават дъбовите и буковите гори. Тук има над 180 вида птици, 157 от които са защитени от Закона за биологичното разнообразие. През май и юни на територията на „Врачански Балкан” могат да бъдат видени над 170 водопада. „Скакля” е най-високият непостоянно течащ водопад в България - 141 м. В границите на Природен парк “Врачански Балкан” се намират едни от най-интересните пещери и пропасти – около 500. Една от най-красивите в България – пещерата “Леденика” е обявена за Природна забележителност и туристически обект с международно значение. Поради уникалната акустика в Голямата зала се организират концерти. На територията на парка се намира природната забележителност „Вратцата”. Това е естествено скално образувание - 400-метрови отвесни варовикови скали - най-високите на Балканския полуостров. Срещу село Лютиброд се намира природната забележителност Ритлите, а в близост до нея е местността Рашов дол - историческо място, свързано с Априлското въстание. Лакатнишките скали са друга защитена местност в парка с много алпийски маршрути за катерене. В този район се намират пещерите Темната дупка и Ръжишката пещера. На около 4 км от село Осеновлаг се намира Осеновлашкият манастир „Света Богородица”, известен още и като Седемте престола. Манастирът предлага и настаняване. В квартал Бистрец на Враца се намира друг манастир - „Св.Иван Пусти”, познат е още с името Бистрешки манастир. На връх Околчица (1048 м), който също е на територията на природния парк, се издига каменен кръст в памет на подвига на Христо Ботев и неговата чета по време на Априлското въстание. На територията на природен парк „Врачански Балкан” са обозначени 16 туристически маршрута, преминаващи през различни територии и природни забележителности. Разработени са и 8 опознавателни маршрута - по всеки един от тях са монтирани информационни табла според темата на маршрута. Информация за маркирани маршрути, веломаршрути, водачи, населени места, възможности за настаняване туристите могат да получат в Природозащитен център „Натура”. Центърът организира обучения и семинари, обучения по езда, въздушни разходки с мотоделтапланер и др. С разнообразния си релеф и близостта си до град Враца и множеството малки населени места на територията му, природен парк „Врачански Балкан” е едно от предпочитаните места за еко и планински туризъм

  • Паркове
  • Резервати
Враца - Забележителност Природен парк Врачански Балкан - Снимка 1 Враца - Забележителност Природен парк Врачански Балкан - Снимка 2 Враца - Забележителност Природен парк Врачански Балкан - Снимка 3 Враца - Забележителност Природен парк Врачански Балкан - Снимка 4 Враца - Забележителност Природен парк Врачански Балкан - Снимка 5 Враца - Забележителност Природен парк Врачански Балкан - Снимка 6 Враца - Забележителност Природен парк Врачански Балкан - Снимка 7