3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Блато Лещава

Price comment  Цена:
адрес:
Гарван
имейл:
телефон:

Лещава, познато още и като Гарванското блато, е крайдунавско блато, разположено в североизточната част на България, на близо 30 километра от град Силистра. Намира се в непосредствена близост до устието на пресъхналата към днешна дата река Кулак в ниската релефна част между селата Гарван и Попина. Площта на блатото достига 2,2 квадратни километра, а дълбочината му – 2 метра. В момента от северната му страна е изградена дига, която го отделя от река Дунав. Бреговете му са обрасли с водолюбивите растителни представители - папур, тръстика, камъш, водно лютиче и други. Гарванското блато е с важно орнитоложко значение и през 2008 година е обявено за защитена зона с цел опазване на местообитанията на защитени видове птици: червеногушия гмурец, водния бик, кокилобегача и белооката потапница. На негова територия са установени 26 вида птици, от които осем са вписани е Червената книга на България, а други пет са от европейско природозащитно значение. Така Лещава става примамлива еко-туристическа дестинация, подходяща както за наблюдения на птици, така и за фототуризъм. Възможно е поради големите жеги блатото да пресъхне през летните месеци, затова се препоръчва да се посещава през пролетта (размножителния период на птиците) или през есента (миграционния период). В западната част на блатото е изградена наблюдателна кула, от която може да дебнете интересните водолюбиви птици. От тук може да стигнете и до река Дунав, както и до рибарското речно пристанище на село Гарван. Тъй като Лещава е част от поредица влажни защитени зони край река Дунав, може да разгледате и останалите резервати, които са местообитание на разнообразна и многообразна флора и фауна – поддържан резерват „Сребърна” (20 км.), блато Малък Преславец (30 км.) и „Калимок-Бръшлен” (45 км.). За любителите на колоезденето и благодарение на спокойното автомобилно движение по пътищата, тази област е изключително подходяща за преход с велосипеди. Дължината на отсечката е 26 километра като започва от село Гарван, преминава през селата Попина и Ветрен и достига до резерват „Сребърна”.

Гарван - Забележителност Блато Лещава - Снимка 1 Гарван - Забележителност Блато Лещава - Снимка 2 Гарван - Забележителност Блато Лещава - Снимка 3