3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Връх Муторок

Price comment  Цена:
адрес:
Гоце Делчев
имейл:
Info@bl.government.bg
телефон:
0035973881401

Връх Муторок е третият по височина връх в Южен Пирин. Разположен е на главното планинско било, югоизточно от връх Ушите. Името на върха се произнася още като Моторок и Моторог, а значението му, според някои изследвания, идва от израза „маторни гори”, което ще значи стари, големи гори. Според друг анализ, би могло да означава снежен връх, снежно било.

Връх Муторок е висок 1970,5 м, 7 см по-малко от първенеца в южния дял на Пирин– връх Ушите. Този дял от планината е не особено популярен, въпреки това не отстъпва по красота и разнообразие на флора и фауна. Регионът е дом на най-различни диви животни. В гъстите вековни букови гори бродят глигани, сърни, мечки, вълци, лисици, зайци, катерици, язовци и диви котки. По високите върхове Свещник и Муторок са свили гнезда черни орли, сиви картали и соколи. На по-ниско живеят глухари, кеклици и яребици.

На юг от Муторок планинското било се снишава рязко, като достига местността Койнарето. В североизточна посока се отделя рид, който завършва с връх Високият чукар. На запад склоновете се снижават до дълбоката долина на Койнарска река, а на изток е местността Млаки. Върхът е покрит с канелени почви и е обрасъл с иглолистни гори, предимно бяла мура.

Отправна точка за изкачване на връх Муторок е местността Попови ливади. Местността представлява 4-5 слънчеви поляни, обградени отвсякъде от иглолистна гора. От Попови ливади можете да започнете изкачване и на връх Ореляк - (2 часа) и връх Свещник (2 часа и 30 минути), както и да поемете по няколко пешеходни маршрути - хижа Малина (5 часа и 30 минути), хижа Пирин (7 часа), хижа Славянка (5 часа) и Парилската седловина, Лобното място на Яне Сандански, село Тешово, село Делчево, квартал Средна на град Гоце Делчев.

В близкото до върха село Тошево ще се натъкнете на интересни исторически забележителности. Там е запазена средновековна каменна кула, която е обявена за паметник на културата. Интерес будят още църквата „Св. Димитър" и часовникът на камбанарията, който бие на всеки час вече повече от 100 години.

На разположение на планинарите около връх Муторок работят няколко хижи - Извора, Малина, Пирин, Попови ливади и Славянка.

  • Върхове
Гоце Делчев - Забележителност Връх Муторок - Снимка 1 Гоце Делчев - Забележителност Връх Муторок - Снимка 2