2 stars 2 stars

Музей
Димитровград - Исторически музей

Price comment  Цена:
адрес:
Димитровград, 7, ул. Св. Кл...
имейл:
museumdg@mail.bg
телефон:
+35939166787

Музеят е първият по рода си в страната Музей на социалистическото строителство, създаден през 1951 г. През 1998 година, Министерството на културата преименува музея в Исторически музей - Димитровград. Постепенно се разширява тематиката на дейността му, като се обхваща не само историята на града и общината, но и етнографията на района. Във фондовете му се съхраняват над 48 000 музейни единици. Запазена е и богата етнографска колекция. В Историческия музей могат да се видят вещи и фотоси от бита на хората от трите села, на чието място възникнал Димитровград, от прокарването на железницата на барон фон Хирш през 1873 г., от развитието на минното дело в този район. Множество документи, оръжие, писма, снимки, топографски карти и спомени на очевидци свидетелстват за участието на местните хора в завършващия етап на Втората световна война.

Исторически музей-Димитровград разполага с три експозиционни зали – две постоянни експозиции и една изложбена зала. В изложбената зала се провеждат разнообразни и атрактивни изложби, както от фонда на музея, така и гостуващи и временни експозиции.

Музеят се намира в центъра на града, в един комплекс с Градска библиотека „П. Пенев”. Всеки четвъртък входа е безплатен.

Работно време: 09:30 до 18:00

Димитровград - Забележителност Димитровград - Исторически музей - Снимка 1 Димитровград - Забележителност Димитровград - Исторически музей - Снимка 2 Димитровград - Забележителност Димитровград - Исторически музей - Снимка 3 Димитровград - Забележителност Димитровград - Исторически музей - Снимка 4