3 stars 3 stars 3 stars

Музей
Дом-музей Пеньо Пенев

Price comment  Цена:
0.50
адрес:
Димитровград, 9, бул. Димит...
имейл:
телефон:
0035939166787

Домът-музей „Пеньо Пенев” в Димитровград е акт на благодарствена любов и чистосърдечно почитание към една от най-драматичните и провокативни личности в българската поезия от 50-те години на отминалия ХХ-ти век, която с творчеството си достойно заслужи честта да бъде „глас и съвест на епохата”. За начало на неговото създаване може да се приеме 1964 г., когато вследствие Решение на Пленума на ГК на БКП –Димитровград от 25 юни 1963 г., към Музея на социалистическото строителство в Димитровград се открива изложба „Пеньо Пенев”, която през май 1969 г. прераства в постоянна експозиция. От 1970 г. експозицията е преместена на бул. „Д.Благоев” №9 в жилището, където е живял поетът. Музейната експозиция е изградена на хронологичен принцип, следвайки автобиография на П. Пенев. Експозиционният план завършва със стаята, която е обитавало семейството на поета. Експозицията е разположена на площ 171 кв.м., които обединяват два апартамента от жилищен блок. От тях 25кв.м. са фондохранилища. Освен специфичните музейни дейности - събирателска и популяризаторска - се провежда и културно-масова дейност /изложби, конкурси, литературни срещи, поклонения , дискусии, научни конференции, спектакли, чествания на годишнини и т.н./. По инициатива на музейните работници музеят разполага и със собствени издания /стихосбирки , брошури, сборници, юбилейни вестници,документални филми и записи / като рекламни материали. Музеят е съорганизатор на Димитровградски дни на поезията “П. Пенев”, които се провеждат през година /на всяка четна година/ от 1970г. насам без прекъсване. Тогава се връчва и Националната литературна награда „Пеньо Пенев”, която се присъжда за високи творчески постижения в поезията.

Работно време: 09:00 до 17:00

Димитровград - Забележителност Дом-музей Пеньо Пенев - Снимка 1 Димитровград - Забележителност Дом-музей Пеньо Пенев - Снимка 2