3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Връх Марашова чука

Price comment  Цена:
адрес:
Доспат
имейл:
телефон:

Марашова чука е връх в рида Дъбраш в Западните Родопи. Тя е най-високата точка в землищата на селата Кочан и Ваклиново. Чуката попада в местността „Мараша“. Самата местност е покрита с брезови гори, но западното, северното и източното лице на чуката са осечени и залесени с бор. Терена около Марашовата чука е лесно проходим, но самите склонове на чуката са каменисти и обрасли с папрати и са доста трудни за преодоляване, но с малко усилие се стига до върха без екипировка. Зимата, когато има сняг е по-лесна за изкачване, тъй като снегът изравнява терена до известна степен. Върхът е равен, но обрасъл с дървета. От северната страна има скала, което позволява да се види територията на резервата Конски дол, както и върховете Чарджик, Арсъз тепе и други, които се намират между пътя Гоце Делчев - Доспат и язовир Доспат. Климатът е преходно средиземноморски с планинско влияние, зимен максимум и летен минимум на валежите. През селото тече Марулевска река, приток на Жижевска река. Почвите са предимно кафяви планинско-горски и се отглежда тютюн, зърнени и фуражни култури.

Най-високата точка в землището е връх Марашова чука – 1414 м. надморска

височина. В местността “Рата” южно от село Ваклиново има група от четири малки пещери наречени “Мечкини дупки”.

  • Върхове
Доспат - Забележителност Връх Марашова чука - Снимка 1 Доспат - Забележителност Връх Марашова чука - Снимка 2