2 stars 2 stars

Град
Доспат

Price comment  Цена:
адрес:
Доспат
имейл:
obshtinadospat@abv.bg
телефон:
0035930452310

Тук въздуха не се диша, а се пие! Срещата с природата е повече от истинска и остава за дълго в сърцата на онези, които са били тук. Неслучайно гостите на града възторжено заявяват: “Това е Швейцария на Балканите!”

Миналото на Доспат е интересно,но богатствата му дремят все още неразкрити напълно от археологията. Доспатската земя крие в пазвите си безброй паметници на културата, свидетелство за живота на местните хора по този край от най-ранни времена. От разказите на възрастни доспатчани се разбира, че тук са живяли будни родопчани, които побеждавали немотията с воля и упорит труд.

Самият град Доспат възникнал, като важна стратегическа, военна средновековна крепост, през 13в. Построена от деспот Алексий Слав - родственик на Асеневци и най-вече верен болярин на цар Иван Асен ІІ. Тук деспот Слав отсядал, пътувайки до основните си резиденции в Мелник и Асеновата крепост (дн. Асеновград).

По време на османското нашествие на Балканите, като самостоятелен феодален владетел в този край се укрепил Крали Марко. И до днес е запазена част от неговата крепост на трудно достъпно място , наричана от местните хора "Крали Марковата бърчина". Останал в историята като смел юнак – защитник, неговата сила е била толкова голяма, че "където стъпел, извор ставал" и до днес са запазени "Кралимарковското чучурче и кралимарковския извор".

За живота на траките в Доспатския край, говорят запазилите се до днес тракийски могили край с. Любча и тракийското светилище на вр. Виденица край с. Змейца.

В с. Любча народната памет е съхранила спомена за тракийския певец Орфей с името на местността Орфенското. За Римското владичество над траките в този край красноречиво напомня запазилият се до днес Римски мост. Скрил в себе си вековните спомени, мостът гордо се издига над р. Карджадере. Заслужава си, човек да поспре, да мине през моста и да усети, че и той е частица от от българската история, да стане част от войските на Хан Крум и Хан Пресиян, които често минавали по него и се били за присъединяването на Родопите към българската държава през 9в.

Едни от най-важните ресурси на общината това са нейните природни богатства. Най - значим сред тях е язовир Доспат - един от най-големите и красиви водоеми в страната.

Доспат - Забележителност Доспат - Снимка 1 Доспат - Забележителност Доспат - Снимка 2 Доспат - Забележителност Доспат - Снимка 3 Доспат - Забележителност Доспат - Снимка 4 Доспат - Забележителност Доспат - Снимка 5 Доспат - Забележителност Доспат - Снимка 6 Доспат - Забележителност Доспат - Снимка 7 Доспат - Забележителност Доспат - Снимка 8