3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Езерецко езеро

Price comment  Цена:
адрес:
Езерец
имейл:
телефон:

Езерецко езеро, наричано още Сатълмъш, е езеро-лиман, което се намира в северната част на българското Черноморие, в непосредствена близост до село Езерец. То е свързано чрез изкуствен канал с Шабленското езеро. Двете езера формират Шабленския езерен комплекс. През 1995 година местността с площ от 5312.4 декара, в която попадат и двете езера, е обявена за защитена територия с цел запазване на флората и фауната в нея. Езерецкото езеро поддържа водното си ниво главно от изворни води. Площта му достига 0,7 квадратни километра, максималната му дълбочина е 9 метра, а водният му обем е 2,5 милиона кубични метра. Водите от езерото се използват предимно за напояване. Езерецкото езеро е с изключително важно орнитоложко значение, като част от Шабленския езерен комплекс. На територията му са установени са 260 вида птици, от които 70 са част от Червената книга на България, а 111 са от европейско природозащитно значение. Тук се срещат и 13 световно застрашени вида. На територията на Езерецкото езеро, заедно с тази на Шабленското и Дурканкулашкото езеро, зимува и почти цялата световна популация на световно застрашената червеногушата гъска. През зимата тук се срещат и големи концентрации на белочелата гъска, както и единични екземпляри на световно застрашената малка белочела гъска. Езерецкото езеро е важно място и за множество други зимуващи, гнездящи или мигриращи птици като пойния лебед, зеленоглава патица, къдроглавия пеликан, морския дъждосвирец, белооката и тръноопашатата потапница, големия креслив орел, ливадния дърдавец и малкия корморан.

В близост до това невероятно природно кътче се намират Шабленската тузла, Шабленският фар – най-старият и най-високият фар в България, както и нос Калиакра. Ако сте в околността определено няма да скучаете, а ще се заредите с енергия от красиви природни гледки!

  • Езера
Езерец - Забележителност Езерецко езеро - Снимка 1 Езерец - Забележителност Езерецко езеро - Снимка 2 Езерец - Забележителност Езерецко езеро - Снимка 3 Езерец - Забележителност Езерецко езеро - Снимка 4