3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Язовир Езерово

Price comment  Цена:
адрес:
Езерово
имейл:
телефон:

Язовир Езерово е изграден на река Каялийка, в полите на северните чати на Родопа планина. Намира се непосредствено над село Езерово, на територията на община Първомай, Пловдивска област. Водите му се използват за напояване. Поради голямото си разнообразие на видове риба, той е притегателна точка за практикуващите спортен риболов. Тук може да уловите бял толстолоб, пъстър толстолоб, каракуда, костур, речен кефал (клен), сом, червеноперка, черен амур, шаран и щука. Имайте в предвид обаче, че риболовът тук се заплаща.

Интересен е фактът, че землището на язовира и прилежащите му територии в праисторическо време са били дъно на голям воден басейн, най-вероятно езеро. Поради тази причина в района на Белите камъни, познати още като Семер дере, могат да бъдат открити малки вкаменелости на разнообразни водни видове. В източните части на язовир Душанци може да посетите малка пещера.

Друго красиво място за прекрасна разходка е предпланина Драгойна, която се отличава и изпъква на фона на някак си предимно равния терен на община Първомай. Лесно се забелязва още от Централния път Е80. Има два големи върха, от който гледката е неописуема – връх Голяма Драгойна, разположен на 814 метра надморска височина, и връх Малка Драгойна - 715 метра надморска височина. Хълмовете са покрити с бук, дъб, бряст, леска, ясен, дрян, липа, габър и клен. А сред красивите поляни виреят различни билки, шипки, къпини, ягоди. Хората от местните села често ги берат за чай или сладко. Животинският свят също е разнообразен. Ако имате късмет може да зърнете сърни, елени, диви котки, чакали, вълци, лисици, диви свине,зайци, яребици, пъдпъдъци в по-равнинната част. Високо в небето пък може могат да се видят орли, соколи и ястреби.

  • Езера
  • Язовири
Езерово - Забележителност Язовир Езерово - Снимка 1 Езерово - Забележителност Язовир Езерово - Снимка 2 Езерово - Забележителност Язовир Езерово - Снимка 3