3 stars 3 stars 3 stars

Музей
Попникова къща - Музей по палеон...

Price comment  Цена:
1
адрес:
Елена, 6, ул. Кършовска
имейл:
gkalmukov@abv.bg
телефон:
+35961517586

Музеят по палеонтология в град Елена се помещава в Попниколовата къща – една от старите сгради в града от периода на Българското възраждане (XVIII – XIX в.) и архитектурно-строителен паметник на културата с национално значение. През 1980 - 81 г. къщата е напълно реставрирана и е предоставена на Софийския университет „Св. Климент Охридски” за учебна и научна база. Тогава в приземния етаж на сградата е разположен Музеят по палеонтология, който е създаден по идея и под научното ръководство на акад. проф. Тодор Николов – doctor honoris causa на Университета в град Тулуза, Франция. В музея са представени материали от колекциите на акад. проф. Тодор Николов, ст.н. с. Стойчо Бресковски и ст.н.с. Кристалина Стойкова. Освен материали от колекциите на изтъкнати български учени, в музея са изложени и част от находките, открити от студенти по време на учебната им практика в Елена - фосили, минерали и др.

Останалите етажи на Попниколовата къща се използват от студентите и преподавателите на Софийския университет като учебна база.

Самата сграда също е интересна - типичен представител на еленските възрожденски къщи. Строена през първата половина на XIX век – около 1830 година, сградата е с лице към двете улици – „Кършовска” и „Стефан Йовчев”. Към улиците тя е триетажна - приземие и два етажа, а към двора - двуетажна. В първите години след Освобождението в къщата е била настанена градската техническа служба, затова е известна още и като „Старото инженерство”.

Музеят почива понеделник и вторник.

Работно време: 09:00 до 17:00

Елена - Забележителност Попникова къща - Музей по палеонтология - Снимка 1 Елена - Забележителност Попникова къща - Музей по палеонтология - Снимка 2 Елена - Забележителност Попникова къща - Музей по палеонтология - Снимка 3 Елена - Забележителност Попникова къща - Музей по палеонтология - Снимка 4 Елена - Забележителност Попникова къща - Музей по палеонтология - Снимка 5