3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Резерват Долна Топчия

Price comment  Цена:
адрес:
Елхово
имейл:
телефон:

Резерват Долна Топчия е поддържан резерват, който се простира на територия от 467,47 хектара в землището на град Елхово. Обявен е през 1960г. с цел да се запази единственото в България находище на колхидски фазан. В резервата има фазанария за отглеждане на малки фазанчета, които след това се разселват на подходящи места из страната. Можете да достигнете до него с кратка разходка от центъра на Елхово до парковата пешеходна зона на града. След преминаване по бетонния мост над река Тунджа ще откриете началото на пътека, обозначена с червена маркировка, която води през най-значимите и живописни места. Посред гъста растителност, в самия край на изградената екопътека се наблюдават и други представители на орнитофауната - колония от чапли: сиви, нощни, гривести, малки и бели. Изградена е къща на дърво за наблюдение на впечатляващите представители. Звуците, които издават чаплите правят мястото много интересно и мистично. В по-голямата си част резерват Долна Топчия е покрит с вековни лонгозни гори. Флората е представена от ясенови масиви и млади смесени труднопроходими широколистни гори. Заради трудността на прехода през буйната и девствена растителност на резервата тази пътеката се оказва единственият начин да опознаете биологичното разнообразие тук. Има много защитени от закона видове, които виреят в резервата. Това са стрибърниевата ведрица, битинския синчец и блатното кокиче. Те са включени и в Червената книга на България.

  • Резервати
Елхово - Забележителност Резерват Долна Топчия - Снимка 1 Елхово - Забележителност Резерват Долна Топчия - Снимка 2 Елхово - Забележителност Резерват Долна Топчия - Снимка 3