3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Връх Голям Купен

Price comment  Цена:
адрес:
Железница
имейл:
телефон:

Голям Купен е връх в югоизточната част на Витоша, разположен приблизително по средата на туристическия маршрут от село Железница до Черни връх. Височината му е 1930 м, а достъпът до него никак не е труден. Голям Купен се издига непосредствено до Учебна база "Академик" на НСА, известна преди като хижа под имената "Купена" и "Физкултурник". Трябва да направим и едно уточнение, за да не стават обърквания - върхове, които носят името "Голям Купен" има и в Рила, и в Стара планина. Между витошкия и рилския дори има пряка видимост. Този, за който говорим сега, е гол и скалист връх, с куполовидна форма. Изкачването му е лесно - дори без пътека.

Можем да тръгнем от Учебната база "Акедемик" направо сред камъните по склоновете на върха и постепенно, за не повече от десетина - петнадесет минути да се изкачим горе. От Голям Купен се разкриват просторни гледки към Рила и далеч по-ниската, но с интересен хълмист облик Плана планина. Много по-близки са склоновете на Витоша под връх Голям Резен, пътеката към хижа "Алеко" и Платото, а също и горите в резервата "Бистришко бранище".

Изходен пункт за изкачването на Голям Купен е село Железница, до което има и автобуси от мрежата на градския транспорт в София. От селото се тръгва по маркираната пътека за Черни връх и след около час и половина - два се стига до Учебна база "Академик", разположена точно в подножието на върха. Голям Купен може да бъде посетен и като част от преход между Черни връх или хижа "Алеко" и село Железница. Разстоянието между Черни връх и "Академик" се преодолява за около час, а времето, нужно за разходката от "Алеко" до Голям Купен е от порядъка на два часа.

Тази част на Витоша е много приятна и сравнително по-рядко посещавана, може би заради стръмните и открити склонове. Това обаче не бива да ви спира да я включите в плановете си за някой свободен ден. Разходката със сигурност ще е чудесна.

  • Върхове
Железница - Забележителност Връх Голям Купен - Снимка 1 Железница - Забележителност Връх Голям Купен - Снимка 2 Железница - Забележителност Връх Голям Купен - Снимка 3 Железница - Забележителност Връх Голям Купен - Снимка 4