3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Дендропътека

Price comment  Цена:
адрес:
Иваново
имейл:
info@lomea.bg
телефон:
0035982872397

Общата дължина на дендропътеката е 6 километра и трасето й се изминава за около час и половина. Началната точка на прехода е мястото, на което шосето напуска село Нисово (община Иваново, област Русе) в посока град Попово. Точно преди моста, по който асфалтовият път пресича река Малки Лом, се завива вляво и се тръгва по широк, лесноразличим черен път.

Трасето е равно, изключително приятно за ходене. Липсата на участъци, които да изискват от туристите да полагат физически усилия, им позволява да се съсредоточат върху впечатляващата природа в околностите на село Нисово. По-наблюдателните природолюбители ще забележат, че в близките скали има колония на защитения вид белогръд (алпийски) бързолет (Apus melba). Бързолетите са сравнително малки птици с размах на крилете до половин метър, които гнездят в пещери и отвесни скални стени и се хранят с дребни насекоми. Интересно е, че те прекарват почти целия си живот летейки. Не кацат дори и когато спят, просто се издигат на голяма височина (около 2000 метра) и забавят маха на крилете си, като по този начин се снишават много бавно.

На няколко места по протежение на екопътеката има обособени места за отдих с огнища, дървени пейки и маси. Над реката минава малко дървено мостче, от което се разкриват живописни гледки към коритото й. Впрочем, красивите панорами са неотлъчен спътник на всички туристи, решили да минат по дендропътеката. Създаването й е по инициатива на дирекцията на Природен парк „Русенски Лом” и е свързано с изключителното разнообразие на дървесни видове, с което се характеризира района.

На края си пътеката образува затворена окръжност с обща дължина около 2 километра, по протежение на която могат да се видят не по-малко от 20 дървесни и храстови вида. Всички те са обозначени с табели, съобщаващи на туристите имената им и даващи кратка информация за всеки от тях. Маршрутът завършва с не особено трудно изкачване до скална площадка, от която се открива прекрасна панорама към долината на река Малки Лом.

Пътеката следва ръба на скалния венец и извежда до голям и самотен космат дъб, откъдето започва спускането към ливадите, през които минава реката. Връщането до изходната точка на дендропътеката става отново по вече познатия ни черен път следващ течението на Малки Лом. Има възможност да продължите до Голям Нисовски скален манастир „Св. св. Константин и Елена”, което удължава прехода с 4 километра, но му придава завършеност, балансирайки природните с културни-исторически забележителности.

Иваново - Забележителност Дендропътека - Снимка 1 Иваново - Забележителност Дендропътека - Снимка 2 Иваново - Забележителност Дендропътека - Снимка 3