3 stars 3 stars 3 stars

Музей
Исперих - Исторически музей

Price comment  Цена:
0.50
адрес:
Исперих, 6, ул. Цар Освобод...
имейл:
museumisperih@yahoo.com
телефон:
+35984314783

За начало на музейното дело в град Исперих се смята основаването на "Околийско Археологическо дружество "Хан Омуртаг" през далечната 1927 година. През годините членовете му събират малка разнородна колекция от археологически находки, съхранявана в читалище “Съзнание” в града (където се помещава музеят в момента). В периода 1956-1963 година кръжокът по краезнание към читалището прибавя към нея експонати от миналото на родния край с предимно етнографски характер и общия брой на предметите достига 1711. Те се съхраняват в сандъци в различни сгради докато през ноември 1975 г. с откриването на постоянна музейна експозиция в новопостроената читалищна сграда, гражданите и гостите на града получават възможност да ги видят. През 1978 година сбирката става филиал на Окръжния исторически музей в Разград. След откриването на Свещарската гробница през 1982 година районът на Исперих става център на комплексни научни изследвания по Програма " ГЕТИКА " и дейността на филиала се разраства. През 1984 година той получава статут на самостоятелен музей.

Днес в Исторически музей - Исперих съществуват отдели археология, етнография, нова и най-нова история, художествен и административно-стопански и реставрационна лаборатория. Във фонда му се съхраняват над 30 000 музейни единици. Разполага с оборудвани фондохранилища и лаборатория, конферентна зала и зали за постоянни и временни експозиции, етнографска къща, приемен център и археологически бази в ИАР "Сборяново"и вятърна мелница в с.Белинци.

Художествената галерия, където се помещават временните експозиции се намира в центъра на града, в сградата на киното. Залата се ползва не само за художествени, но и за тематични, археологически, исторически и други изложби.

Към музея принадлежат музейните обекти – ИАР Сборяново; Етнографска къща, която се намира недалеч от читалището в центъра на града; Етнографска сбирка в село Свещари и Вятърната мелница в село Белинци.

Някои обекти отварят по предварителна заявка или през определени месеци, затова се обадете за повече информация. Входните такси са различни за всеки обект – за постоянната експозиция е 0.50 лв, за Свещарската гробница – 10 лв с включена беседа. Повечето от останалите обекти се посещават безплатно.

Работно време: 08:00 до 17:00

Исперих - Забележителност Исперих - Исторически музей - Снимка 1 Исперих - Забележителност Исперих - Исторически музей - Снимка 2 Исперих - Забележителност Исперих - Исторически музей - Снимка 3 Исперих - Забележителност Исперих - Исторически музей - Снимка 4