3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Маршрут Град Калофер – връх Ботев

Price comment  Цена:
адрес:
Калофер
имейл:
телефон:
0035931335988

Туристическият маршрут тръгва от град Калофер и се насоча към разположената на 6 километра от него курортна местност Паниците. Тя се явява най-близката и удобна изходна точка за изкачването до връх Ботев и водопада Райското пръскало. В началото трасето се движи плътно по долината на река Тунджа, след което я пресича по мост и под формата на черен път поема между сградите на разпръснати детски лагери, вили и бунгала.

След като излезе от курортната местност, маршрутът завива наляво (на запад) и следва стръмен, силно изровен от порои път, минаващ край широколистна гора. Оттук покрай Студеното кладенче се поема към равното било на страничния рид Стражата, разположен северно от възвишението Връшника. По рида е прокаран черен път, водещ в северна посока. Той се следва само за около 300 метра, след което трасето продължава в надясно по хубаво маркирана и лесно разпознаваема пътека.

Маршрутът се изкачва през красива широколистна гора, като продължава в северозападно посока по тесния тревист вододел между реките Бяла и Тунджа. Черен път отвежда до местността Сливката, където се намира малък кантон. От него се следва зимната стълбова маркировка за връх Ботев по живописния рид Параджика, който се свързва с главното било при едноименния връх.

Пътеката следва плътно сравнително полегатото било на рида през хубава широколистна гора, след което излиза от нея и продължава в същата посока по високопланинските пасища, разположени източно от долината на рекичката Малка Бъзовица. След известно време маршрутът се отделя от Параджика, точно на мястото, на което пътя пресича изворите на реката и тръгва в западна посока.

Започва тежко изкачване по скалисти и много стръмни склонове, образуващи източния край на гранитния масив на Ботев. След ново преодоляване на значителна денивелация, пътеката стига до заслона „Маринка”откъдето посоката се променя от север-северозапад на почти чист запад и подминава връх Малкия Юмрук (2340 метра надморска височина). Оттук до първенеца на Стара планина връх Ботев (2376 м) се стига след леко изкачване по зимната стълбова маркировка.

  • Маршрути
  • Върхове
Калофер - Забележителност Маршрут Град Калофер – връх Ботев - Снимка 1 Калофер - Забележителност Маршрут Град Калофер – връх Ботев - Снимка 2 Калофер - Забележителност Маршрут Град Калофер – връх Ботев - Снимка 3 Калофер - Забележителност Маршрут Град Калофер – връх Ботев - Снимка 4 Калофер - Забележителност Маршрут Град Калофер – връх Ботев - Снимка 5 Калофер - Забележителност Маршрут Град Калофер – връх Ботев - Снимка 6 Калофер - Забележителност Маршрут Град Калофер – връх Ботев - Снимка 7