3 stars 3 stars 3 stars

Туристическа Атракция
Пещера Хан Маара

Price comment  Цена:
адрес:
Калофер
имейл:
телефон:

Пещерата Хан Маара (къща-пещера) е най-голямата пещера в Калоферската част на Централен Балкан. Изходен пункт за пещерата е град Калофер, Община Карлово - 4.30ч. по маркирана пътека от местност Паниците. От града до местност Паниците има асфалтирано шосе - 6км. Най-лесно се стига до пещерата тръгвайки по пътеката от хижа Рай към връх Ботев и хижа Левски, на около 500 м от хижата се намира пещерата Хан Маара. След подминаването на карстовия извор, бликащ в подножието на Райските скали и прекосяването на Пръскалската река, когато напред се вижда Райското пръскало (124,5м.), под пътеката буквално зее входа на пещерата.

Пещерата няма как да бъде подмината тъй като входа се вижда от далече.Размерите са му с големина около 10 метра на 3 метра.

Независимо, че е образувана във варовик, няма типичните пещерни образувания. Главната галерия е срутена на около 30 м от входа, а точната дължина на пещерата е 182 м. Има подземна река. Надморската й височина е 1450 м. Във вътрешността на пещерата има заледени участъци, които остават целогодишно и често са с красиви и причудливи форми.

Както повечето пещери от този тип, тя е използвана за естествен заслон на овчари. В миналото под свода й са се събирали до 300 овце. Поради бързо променящото се време в планината, много туристи използват пещерата като заслон и убежище за предпазване от бури. Удобна е за разпъване на палатка и символичен огън. Името на пещерата идва от това, че често се е използвала и използва като ''дом''- Хан Маара.

Обитателите й са разнородни – мокрици, паякообразни, многоножки, бръмбари, пеперуди, ручейници, троглобионтния бръмбар Hexaurus paradisi. В пещерата са установени четири вида прилепи, от които два са световно застрашени – големият и трицветният нощник. Тя е потенциално убежище и за други консервационно значими видове прилепи, птици, насекоми, паякообразни, така че всякакви дейности, които водят до разрушаването й и безпокойството на обитателите й са недопустими.

От град Калофер организират джип сафари с изкачване до Хижа Рай, от където лесно се достига до пещерата Хан Маара и до Райското Пръскало. Ако решите да направите пешеходен туризъм до там се подгответе за около 10 часа ходене.

Тъй като пещерата е в резерват Джендема, в Национален Парк Централен Балкан, за извършване на научно-изследователски проучвания в нея е необходимо те предварително да се съгласуват с МОСВ и Дирекцията на Парка.

  • Пещери
Калофер - Забележителност Пещера Хан Маара - Снимка 1 Калофер - Забележителност Пещера Хан Маара - Снимка 2 Калофер - Забележителност Пещера Хан Маара - Снимка 3