3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Резерват Джендема

Price comment  Цена:
адрес:
Калофер
имейл:
телефон:
0035929632000

Резерват Джендема е най-големият, намиращ се в Национален парк Централен Балкан. Разположен е на юг от вр. Ботев до вр. Равнец над град Калофер. Обхваща водосбора на Бяла река, горното течение на река Тунджа и ждрелото на река Тъжа. Обявен е през 1953 г., заема площ от 4220,2 хектара. По-късно е признат за биосферен резерват в рамките на програмата на UNESCO “Човек и биосфера”. Името му идва от турски, така хората са наричали тази територия “джендемът” или “адът”. В действителност това е най- непристъпната част от планината. Склоновете са много стръмни, прорязани от безброй улеи, шеметни пропасти, почти отвесни скални откоси, зъбери, скални венци и трудно достъпни долини. Горите заемат 70% от територията му като те са предимно букови и смесени. Възрастта им варира между 100 и 150 години. Срещат се много редки видове растения като броят им надвишава този в съседните резервати. В резервата се срещат едри бозайници като вълк, диви кози, благороден елен, както и емблемата на Национален парк „Централен Балкан” – мечката. Туристическите маршрути, които преминават през резервата, са изключително красиви, с множество панорамни гледки. През Джендема минава пътят за изкачване на най-високия връх в Стара планина – Ботев (2376). В резервата се намира най-високият водопад в България – Райското пръскало – 124,5 м, заобиколен от Райските скали. Вляво от водопада минава стръмна пътека, оборудвана с предпазни парапети – панорамната Тарзанова пътека – летен път към връх Ботев. Единствената хижа в рамките на резервата е хижа „Рай”. До нея няма автомобилен път – достига се само пеша или на кон. Изходна точка за туристическите маршрути е курортът „Паниците”, намиращ се на 7 км северно от град Калофер. Навлизането с моторни превозни средства в резервата е строго забранено. Движението става само по маркираните пътеки. Всички маршрути през Джендема са добре поддържани и няма опасност да се изгубите. За туристите, които искат да се докоснат до красотата на Джендема без да преминават дългите пешеходни преходи, е създадена екопътека „Бяла река”. Тя се намира на 8 км северозападно от гр. Калофер, близо до Калоферския мъжки манастир. Многобройните информационни табла по атрактивен начин ще ви запознаят с част от обитателите на парка – влечуги, земноводни, растения и др. При нужда може да свържете с Планинската спасителна служба по всяко време на телефон: 0035929632000.

  • Резервати
Калофер - Забележителност Резерват Джендема  - Снимка 1 Калофер - Забележителност Резерват Джендема  - Снимка 2 Калофер - Забележителност Резерват Джендема  - Снимка 3 Калофер - Забележителност Резерват Джендема  - Снимка 4 Калофер - Забележителност Резерват Джендема  - Снимка 5 Калофер - Забележителност Резерват Джендема  - Снимка 6