3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Местност Яйлата

Price comment  Цена:
адрес:
Камен бряг
имейл:
телефон:
+35957085264

Между Шабла и Каварна се намира местността Яйлата известна като Камен бряг. На това място Добруджанското плато е разчленено на тераси. Така са се оформили няколко заливчета, обградени от каменни блокове и зеленина. Точно на такава приморска тераса се намира тази местност, обявена за археологически резерват, защото тук са открити тракийски некропол и праисторически пещерни жилища. Тук може да се тръгне в две посоки. Едната е наречена Малката Яйла и пътека ви отвежда близо до морето, където пещерите във високата част на свлачищата, са били приспособени за живеене.Това са малки обиталища, в които е воден първобитен живот. Пътека ще ви отведе и до крепостна стена, край която са открити останки от каменни корита и преси за грозде.Тези земи са обитавани от траки, гърци, римляни, славяни и прабългари, които отдавали тук почести на своите богове. Освен с многобройните останки от древни цивилизации, тези степни места пленяват и с великолепието на своята флора и фауна. Скалите са огласяни от редки видове птици - корморани, папуняци, дъждосвирци, бухали и др. В скалните пукнатини на крепостните стени се крият влечуги, а храстите, божурите и смокиновите дървета край пътеките са великолепна украса на този див, своеобразен кът на тишина и спокойствие, който кара да заработи всяко човешко въображение. На територията на резервата са разположени голям брой, дялани от човешка ръка единични или групирани в комплекси пещери. Само на Голямата Яйла те са 101. Над 120 са гробните съоръжения в откритите три некропола в резервата, издълбани в скалистото равнинно плато или в отвесните склонове. В южната част на Яйленската тераса са проучени няколко гробници от т.нар. пещерен тип. Освен гробниците и крепостните стени до наши дни са запазени и останки от антични „винарни”, представляващи камъни за мачкане на грозде и каменни корита, в които навремето са изцеждали винения сок. Освен обиколка из старините, тук човек може просто да поседне на някой камък и да наблюдава спиращата дъха гледка с часове.

Информационен център „Калиакра” – тел. 0570 8 52 64

Камен бряг - Забележителност Местност Яйлата - Снимка 1 Камен бряг - Забележителност Местност Яйлата - Снимка 2 Камен бряг - Забележителност Местност Яйлата - Снимка 3 Камен бряг - Забележителност Местност Яйлата - Снимка 4 Камен бряг - Забележителност Местност Яйлата - Снимка 5 Камен бряг - Забележителност Местност Яйлата - Снимка 6