3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Маршрут Местността Смесите – хиж...

Price comment  Цена:
адрес:
Карлово
имейл:
office@centralbalkan.bg
телефон:
0035966801277

Изходната точка на маршрута е местността Смесите, разположена на главното старопланинско било, между върховете Голям Кадемлия (2275 метра надморска височина; първенец на масива Триглав) и Юрушка грамада (2136 м). Името й идва от това, че тук се събират („смесват”) водите на няколко потока и образуват река Тъжа.

От Смесите се тръгва по шосето за махала Нешковци (част от село Черни Осъм, община Троян, област Ловеч). На стотина метра след местността е разположен контролно-пропускателен пункт, но няма проблеми с преминаването му. Разстоянието от Смесите до махала Нешковци е около 4 километра и се взема за приблизително един час с нормален ход.

След като мине през махалата, маршрутът продължава да се движи покрай живописното корито на река Черни Осъм и достига до местността Киселицата (Киселчова поляна), откъдето се откриват прекрасни гледки към Централна Стара планина. Тя се намира на няколко километра от Нешковци и от нея започва маркирана пътека за хижа „Дерменка”. Трасето е в много добро състояние, не е възможно да се заблудите или изгубите. Ако не се захласнете по красотите на резерват „Стенето”, разбира се.

Резерватът е обявен през 1979 година, макар и преди това е защитена местност, под формата на „народен парк”. През годините границите ми са променяни многократно, но и до момента е един от най-големите по площ на територията на Национален парк „Централен Балкан”. „Стенето” носи името си заради внушителните скални отвеси - обичайна гледка по цялото горно течение (ждрелото) на река Черни Осъм, което резерватът обхваща изцяло.

Разнообразният релеф предразполага към развитието на редки растителни и животински съобщества, а естествената трудна достъпност на района е причина тук да се срещат множество защитени и застрашени от изчезване видове. На територията на „Стенето” живеят над 1000 растителни вида, а повече от 100 са само защитените животни, които го обитават. Не са рядкост вековните букови гори на повече от двеста години, както и смесени масиви от габър, дъб, явор, ела и смърч. Най-колоритни представители на фауната са царският, малкият и орелът змияр, египетският и белоглавият лешояд, соколът орко, уралската улулица, кафявата мечка, вълкът, видрата…

Преходът до „Дерменка” е сравнително лесен, макар и да има сериозна денивелация между най-ниската и най-високата точка. Хижата се намира в Троянския Балкан, на централното било на Стара планина, на 1504 м. Тя е разположена на територията на резервата „Стенето”, в близост до Беклемето и до нея може да се стигне сравнително лесно през всички годишни сезони.

  • Маршрути
  • Хижи
Карлово - Забележителност Маршрут Местността Смесите – хижа Дерменка - Снимка 1 Карлово - Забележителност Маршрут Местността Смесите – хижа Дерменка - Снимка 2 Карлово - Забележителност Маршрут Местността Смесите – хижа Дерменка - Снимка 3 Карлово - Забележителност Маршрут Местността Смесите – хижа Дерменка - Снимка 4 Карлово - Забележителност Маршрут Местността Смесите – хижа Дерменка - Снимка 5