3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Връх Дебело бърдо

Price comment  Цена:
адрес:
Килифарево
имейл:
телефон:

Беласица се простира по посока изток-запад. Дължината и е 63 км, а средната ширина 7-9 км. На север Беласица граничи с долината на река Струмешница, на изток с Рупелското дефиле, на юг със Серското поле и на запад с Костуринската седловина.

Гледана от север от долината на река Струмешница или от юг от Серското поле, Беласица се издига като внушителна стена. Планинското било е тясно, остро, на места скалисто или покрито с пасища. Южните склонове са скалисти, стръмни и слабо залесени, докато северните са гористи, прорязани от много дълбоки долове и буйни реки и потоци с малки водопади. Страничните ридове са къси и стръмни. Най-високата точка на Беласица е връх Радомир (2029 м). Други високи върхове са: Конгур или Голям Конгур (1951 м), Дебело бърдо (1951 м), Лозен (1898) и Тумба (1880 м), при който се събират границите на държавите България, Гърция и Република Македония. От всички върхове на билото се откриват чудесни панорамни гледки.

Дебело бърдо (1951 м.) е връх в планината Беласица. Издига се на главното планинско било, западно от връх Пункова скала и източно от първенеца връх Радомир. На север от него се отделя Дебели рид. Има куполовидна форма и полегати склонове. Изграден е от метаморфни скали. Почвите са кафяви горски. Върхът е обрасъл със субалпийска тревна растителност. По билото му минава държавната граница между България и Гърция. Дебело бърдо е маркиран с гранична пирамида №26.

Основни изходни пунктове за изкачването му са град Петрич и хижите Беласица и Конгур.

  • Върхове
Килифарево - Забележителност Връх Дебело бърдо - Снимка 1 Килифарево - Забележителност Връх Дебело бърдо - Снимка 2 Килифарево - Забележителност Връх Дебело бърдо - Снимка 3 Килифарево - Забележителност Връх Дебело бърдо - Снимка 4 Килифарево - Забележителност Връх Дебело бърдо - Снимка 5 Килифарево - Забележителност Връх Дебело бърдо - Снимка 6