3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Маршрут Клисура – хижа Ехо

Price comment  Цена:
адрес:
Клисура, ул. 20-ти април
имейл:
телефон:
35931372095

Туристическият преход от Клисура (община Карлово, област Пловдив) до старопланинската хижа „Ехо” започва в центъра на града, от площад „20 април”. Оттук се поема към паметника на Боримечката, разположен на възвишение над града. Когато се достигне до пътния възел, пътят се разделя на три, като маршрутът за хижа „Ехо”, който е маркиран с две бели и жълта лента по средата, тръгва по средното разклонение.

Само на около сто метра вдясно от моста, в североизточна посока, се отделя горски път, който бързо навлиза в живописния Клисурски Балкан. Още от самото начало на прехода маршрутът предлага изобилие от красиви и разнообразни гледки – огромни скални отвеси, дълбоки речни корита, надвисналото старопланинско било на север, меките форми на Средна гора и Розова долина на юг...

Неусетно пътят започва да набира височина и на издължени серпентини се изкачва по Кривулите, достигайки до средната част на местността Зли дол и едноименната река, където свършва. Разстоянието от изходната точка дотук е около час и половина. Оттук се тръгва по пътека, която след само стотина метра пресича ромонящо поточе (десен приток на Зли дол). На това място е нужно да се внимава, за да не се отклоним в дясно по черен път.

Маршрутът поема наляво и започва късо, но стръмно изкачване, докато се стигне до открита поляна, покрита с къпини и храсти. Скоро се стига и до левия приток на Зли дол, откъдето пътеката се катери по-полегато през хубава гора. След известно време пътеката достига до сравнително късо, но много стръмно билно изкачване.

Маршрутът постепенно се отделя от билото, подсичайки най-горната му част в североизточна посока. Стръмната част завършва на малка седловина, разположена под мощните склонове на хребета Гарваница, спускащ се на югоизток.

След като подмине седловината, пътеката поема на северозапад, като наклонът вече е по-малък, минавайки през смесена гора, за да излезе на просторна поляна с панорамна гледка. Оттук се преминава през равен брод през един от десните притоци на река Равна и се излиза на открито високопланинско пасбище.

После пътеката преминава покрай полуразрушени бивши животновъдни сгради, водохващане и се излиза на друга срутена сграда – Розинската мандра. Оттук се върви на север през билна поляна, от която започва и плавното изкачване на главното било до паметника на Никола Караджов. Дотам се стига след около 40 минути, след което се продължава на изток-североизток по равен тревист терен.

Когато се достигне до местността Горни Ветровити преслап, от която се подсича връх Юмрука и се достига до хижа „Ехо”.

  • Маршрути
  • Хижи
Клисура - Забележителност Маршрут Клисура – хижа Ехо - Снимка 1 Клисура - Забележителност Маршрут Клисура – хижа Ехо - Снимка 2 Клисура - Забележителност Маршрут Клисура – хижа Ехо - Снимка 3